chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Kanaal Bossuit-Kortrijk: omwonenden, organisaties en actiecomités bepalen mee heraanleg

  Periode van het project: 2016 - ...
  Website: www.kanaalbossuitkortrijk.be


  Het kanaal Bossuit-Kortrijk verbindt de Leie in Kortrijk met de Boven-Schelde in Bossuit. Vandaag kunnen alleen plezierboten en kleine schepen tot 300 ton in de zone Kortrijk passeren. Vlaanderen wil het kanaal uitdiepen en verbreden of gedeeltelijk verplaatsen zodat over de volledige lengte van het kanaal binnenschepen van 110 meter lang en 11,4 meter breed met een lading van 3000 ton kunnen varen. Het kanaal wordt zo een cruciale schakel in het Europese binnenvaartnetwerk. Door het kanaal rechtstreeks te verbinden met de Leie vermijden grote binnenschepen een omweg van 138 km via Gent.

  Een kanaal tussen Kortrijk en Bossuit dat breed en diep genoeg is voor schepen tot 3000 ton. Het is een belangrijke verbetering voor de Vlaamse en Europese binnenvaart. Het resulteert in minder vrachtwagenverkeer, veiligere wegen en een schoner milieu. Om een idee te geven: 1 binnenschip van 3000 ton haalt 150 vrachtwagens van de weg. Omdat het om ingrijpende werken gaat, betrekt Vlaanderen ook omwonenden, actiecomités en organisaties bij het project.

  Huzarenstukje

  Het kanaal is 15,2 km lang en loopt door Avelgem, Zwevegem, Harelbeke en Kortrijk. In Kortrijk is het kanaal niet breed genoeg voor grotere schepen. Er staan ook 3 beschermde sluizen uit de 19de eeuw die het waterpeil van het kanaal trapsgewijs doen zakken tot het niveau van de Leie. Om die niet meer te hoeven gebruiken, komt er 1 nieuwe en grote sluis die het niveauverschil van het water in 1 keer overbrugt.

  Versnelde procedure

  De impact van de werken en van het nieuwe kanaal op de steden, gemeenten en verkeerssituatie is groot. Om dat ingewikkelde project tot een goed einde te brengen, is veel studiewerk nodig. Vlaanderen startte de procedure voor complexe projecten op om dat werk te versnellen. Een van de hoekstenen van die procedure? Inspraak.

  De sterkte van de procedure? Het hele proces wordt beperkt tot 4 fasen: verkenning, onderzoek, uitwerking en uitvoering. Er zijn maar 3 beslismomenten: de startbeslissing, het projectbesluit en het uitvoeringsbesluit. Continu informeel overleg tussen alle betrokken partijen zorgt er mee voor dat de tijd tussen het eerste idee en de uitvoering zo kort mogelijk blijft.

  Januari 2018: eerste inspraakronde

  Eind 2016 startte de verkenningsfase waarin de projectdoelstellingen en de grote lijnen van het proces in kaart werden gebracht. In september 2017 gaf de Vlaamse regering met haar startbeslissing groen licht om alles verder te onderzoeken. Tijdens 3 inspraakmomenten in januari 2018 bracht De Vlaamse Waterweg de omwonenden, actiecomités en organisaties op de hoogte van het project en de 2 mogelijke manieren om de verbetering van het kanaal aan te pakken:

  •  het rechtdoortracé dat het huidige kanaal zo veel mogelijk volgt
  • het bypasstracé dat het dichtbebouwde stadsdeel van Kortrijk zo veel mogelijk spaart.

  Omwonenden komen met 3de mogelijke tracé

  Die infoavonden met aansluitende workshops leverden – onverwacht – een 3de alternatieve aanpak op: het ringtracé, waarbij het kanaal voor een groot stuk langs de R8 – de ring rond Kortrijk – zou lopen. Het alternatieve ringtracé werd opgenomen in de alternatievenonderzoeksnota die van 12 november tot 11 december 2018 door alle geïnteresseerden ingekeken kon worden.

  Eind 2018: inspraak over de 3 alternatieven

  Tijdens die maand organiseerde De Vlaamse Waterweg met 3 infomarkten een nieuwe publieke raadpleging. Om het uur startte er een presentatie waarin het project, de procedure en de 3 alternatieven werden voorgesteld. Mensen die meer informatie wilden, kregen een woordje uitleg van medewerkers van het project. Iedereen kreeg de mogelijkheid om via brief of e-mail op de plannen te reageren. De mensen die meer details wilden, konden tijdens 2 extra consultatiemomenten gerichte vragen stellen aan de projectmedewerkers. Wie dat wilde, kreeg hulp om een reactie in te dienen.

  Onderzoeksfase

  Op dit moment loopt de onderzoeksfase nog. Op basis van de 3 alternatieven en de publieke raadpleging legt het onderzoeksteam alle puzzelstukken samen. De Vlaamse Regering zal op basis van de resultaten van het geïntegreerd onderzoek een voorkeursbesluit nemen waarin ze de beste oplossing voor de binnenvaart en de omgeving van het kanaal voorstelt.

  Verder verloop

  Na het voorkeursbesluit van de Vlaamse Regering start de uitwerkingsfase waarin het gekozen alternatief concreet vorm gegeven wordt. Ook in deze fase gaat er voldoende aandacht naar communicatie en inspraak. De uitwerkingsfase wordt afgesloten met een projectbesluit. Na het projectbesluit start de uitvoeringsfase waarin de nodige werkzaamheden voor opwaardering van het kanaal ter plaatse worden uitgevoerd.