Kennisdelingssessie over digitaliseringsprojecten

woensdag, 31 mei 2017
Lokaal 0B02, Boudewijngebouw, Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel

Op woensdag 31 mei van 12u tot 13u30 organiseert Informatie Vlaanderen een eerste kennisdelingsmoment over digitaliseringprojecten binnen de Vlaamse overheid in lokaal 0B02 in het Boudewijngebouw in Brussel. Het gaat om een kennisdeling waaraan iedereen actief deelneemt en zo mee richting geeft aan het gesprek. Het is de bedoeling tot een boeiende en verrijkende interactie te komen.

Klik om verder te gaan.