chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Kennisnetwerk open data

  Kennisnetwerk

  Steeds meer Vlaamse en lokale besturen vinden hun weg naar het portaal en kiezen ervoor om een groeiend aantal datasets te registreren als open data. Het aantal ‘open data beheerders’ neemt dan ook gestaag toe. Om de technische kwaliteit van het portaal te verhogen en de consistentie en inhoudelijke kwaliteit van de datasets te bewaken, wordt een kennisnetwerk opgezet met huidige en toekomstige beheerders.

  Doelstelling

  Doel van het kennisnetwerk is kennis en ervaringen tussen ‘open data beheerders’ te delen: Wat zijn goede praktijken bij het registreren van datasets? Hoe metadata correct invullen en up-to-date houden? Hoe het gebruik van het portaal vergemakkelijken? Welke afspraken zijn nuttig/noodzakelijk en dragen bij tot een consistent beheer van datasets op het portaal? Welke problemen stellen zich en dienen op termijn aangepakt te worden? Welke noden en verwachtingen leven er met betrekking tot de verdere ontwikkeling van het portaal?

  Doelgroep

  • Het kennisnetwerk is in eerste instantie bedoeld voor de ‘open data beheerders’ geregistreerd op het portaal en toegewezen aan een departement, agentschap of lokaal bestuur;
  • Ook toekomstige beheerders en geïnteresseerde collega’s van departementen, agentschappen en lokale besturen zijn welkom en kunnen zich inschrijven voor een sessie naar keuze.

  Voorkennis

  Vereiste voorkennis is beperkt. De inhoud van de verschillende sessies zal eerder technisch van aard zijn. Deze sessies zijn niet bedoeld als een eerste kennismaking met open data.

  Volgende netwerksessie op 13 december 2017

  In deze sessie willen we dieper ingaan op het gebruik van DCAT-AP voor het beschrijven van open datasets. Informatie Vlaanderen ontwikkelde een tool waarmee departementen, agentschappen en lokale besturen zelf hun DCAT-AP feed kunnen valideren. Dit laat toe om op een laagdrempelige manier de kwaliteit van de metadata van open datasets te verhogen. Tijdens deze sessie zal een antwoord geformuleerd worden op volgende vragen:

  • Wat is DCAT-AP en waarom is dit van belang?
  • Hoe een DCAT-AP feed aanmaken?
  • Hoe een DCAT-AP feed valideren?
  • Hoe een DCAT-AP feed oogsten op het Vlaams open data portaal?
  • Hoe de kwaliteit van de metadata op het Vlaams open data portaal monitoren?

  Met verschillende demo’s zal het valideren, oogsten en monitoren van een DCAT feed geïllustreerd worden.
  De infosessie vereist enige voorkennis van DCAT-AP en linked data.

  Inschrijven voor netwerksessie 13 december 2017

  Inschrijven voor de infosessie kan via het inschrijvingsformulier.
  De netwerksessie gaat door van 10 tot 12 uur in zaal Leo Baekeland (4de verdieping) van het VAC Gent.

  Vorige netwerksessies