chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Om de kennis over overheidsopdrachten te bundelen en om personeelsleden van de Vlaamse overheid samen te brengen, is het kennisnetwerk overheidsopdrachten opgestart.

  Wat?

  Het kennisnetwerk overheidsoprachten is een platform voor interne kennisoverdracht (ervaringen, goede praktijken, instrumenten, ...) en actieve kennisdeling over overheidsopdrachten binnen de Vlaamse overheid. Het kennisnetwerk kan bijdragen tot de voortdurende verbetering van de uitbesteding van de overheidsopdrachten van de Vlaamse overheid en bijdragen tot een optimale invulling van de rol van goede opdrachtgever.

  Voor wie?

  Alle personeelsleden van de Vlaamse overheid kunnen deelnemen aan het kennisnetwerk overheidsopdrachten:

  • overheidsopdrachtenexperts: personeelsleden die dagelijks in aanraking komen met overheidsopdrachten,
  • niet-experts: personeelsleden die minder frequent in aanraking komen met overheidsopdrachten, maar met een gezonde interesse in overheidsopdrachten,
  • het management.

  Het kennisnetwerk steunt op een actieve participatie van de leden. De leden worden uitgenodigd om met de eigen inbreng (praktijkervaringen, instrumenten, voorstellingen van projecten, …) het kennisnetwerk inhoud te geven.

  Werk je bij de Vlaamse overheid en wens je deel te nemen aan het kennisnetwerk, schrijf je nu in via de Intranetpagina van de afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten (beperkte toegang).

  Netwerksessies

  Jaarlijks worden twee algemene netwerksessies georganiseerd, die de kern uitmaken van het kennisnetwerk. Tijdens de netwerksessies komen diverse onderwerpen met betrekking tot overheidsopdrachten aan bod (nieuwe procedure concurrentiedialoog, e-procurement, ...).

  Daarnaast vinden er ook thematische netwerksessies plaats. De thematische sessies zijn gerichter en zullen zich specifiek focussen op duurzame overheidsopdrachten en innovatief aanbesteden. 

  Vorige netwerksessies

  Bekijk het programma en de presentaties van de netwerksessies. (beperkte toegang)

  Kennisnetwerk

  Het kennisnetwerk bestaat daarnaast ook uit een kennisdatabank (een digitaal luik) waar de presentaties, goede praktijken, instrumenten en andere documentatie terug te vinden zijn. De kennisdatabank kun je terugvinden op onze intranetpagina (beperkte toegang).

  Meer informatie

  Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten
  Het Facilitair Bedrijf
  Boudewijnlaan 30, bus 35   
  1000 Brussel
  netwerkoverheidsopdrachten@vlaanderen.be
  T 02 553 76 57