Kennisnetwerk Vlaams Open Data platform

Het Vlaams Open Data portaal zit in de lift. Steeds meer Vlaamse en lokale besturen vinden hun weg naar het portaal en kiezen er voor een groeiend aantal datasets te registreren als open data. Het aantal ‘open data beheerders’ neemt dan ook gestaag toe. Om de technische kwaliteit van het portaal te verhogen en de consistentie en inhoudelijke kwaliteit van de datasets te bewaken, wordt een kennisnetwerk opgezet met huidige en toekomstige beheerders. Zowel technische als inhoudelijke aspecten met betrekking tot het gebruik van het portaal zullen tijdens opeenvolgende sessies aan bod komen.

Doelstelling

  Doel van het kennisnetwerk is kennis en ervaringen tussen ‘open data beheerders’ te delen: Wat zijn goede praktijken bij het registreren van datasets? Hoe metadata correct invullen en up-to-date houden? Hoe het gebruik van het portaal vergemakkelijken? Welke afspraken zijn nuttig/noodzakelijk en dragen bij tot een consistent beheer van datasets op het portaal? Welke problemen stellen zich en dienen dringend of op termijn aangepakt te worden? Welke noden en verwachtingen leven er met betrekking tot de verdere ontwikkeling van het platform?

   Doelgroep

   • Het kennisnetwerk is in eerste instantie bedoeld voor de ‘open data beheerders’ geregistreerd op het portaal en toegewezen aan een departement, agentschap of lokaal bestuur. Zij worden steeds uitgenodigd;
   • Geïnteresseerden of toekomstige beheerders zijn uiteraard welkom en kunnen zich voor de eerstvolgende sessie aanmelden via mail aan Noël Van Herreweghe.

    Vereiste voorkennis is beperkt. Wel mag verwacht worden dat de inhoud van de verschillende sessies eerder technisch van aard zal zijn. Basiskennis van programmeertalen, programmeer omgevingen, scripting en API functionaliteiten is aan te raden. Deze sessies zijn uitdrukkelijk niet bedoeld als een eerste kennismaking met open data

    Vorige netwerksessies