chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  De kerntakenplannen van de beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid geven aan welke activiteiten departementen en agentschappen meer en minder essentieel vinden om hun beleidsdoelstellingen te bereiken. De hamvraag is: wat moet de Vlaamse overheid doen en wat moet ze niet meer doen?

  Op 17 juli 2015 werden de kerntakenplannen goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Deze zijn het resultaat van overleg tussen politiek en administratie en geven aan welke van de huidige activiteiten van de departementen en agentschappen meer en minder essentieel zijn om de beleidsdoelstellingen te bereiken en de dienstverlening te verzekeren. De kerntakenplannen zetten in op vijf belangrijke assen: de eigen dienstverlening, regelgeving, handhaving en inspectie, vergunningen en erkenningen en tot slot subsidies. Op basis van deze principes kijkt de Vlaamse overheid kritisch naar haar eigen taken en werking. Zo wil ze nog meer tot een resultaats- en klantgerichte werking komen en haar dienstverlening verder verbeteren.

  De voortgang van de uitvoering van de kerntakenplannen wordt opgevolgd via de jaarlijkse rapportering over de ondernemingsplannen in januari en het overleg tussen het voorzitterscollege en de kern van de Vlaamse Regering in juli. Tijdens dit overleg wordt de dienstverlening van de Vlaamse overheid ook getoetst aan de vijf principes rond eigen dienstverlening, regelgeving, handhaving en inspectie, vergunningen en erkenningen en tenslotte subsidies. Deze rapportering en bespreking zal dienen als input voor de opmaak van de beleidsbrieven.

  Documenten

  Mededeling aan de Vlaamse Regering van 19 september 2014 : ontwikkelen van een kerntakenplan

  Mededeling aan de Vlaamse Regering van 20 maart 2015 : Stand van zaken en vervolg kerntakenplannen (raadpleeg ook de  bijlage )

  Nota aan de Vlaamse Regering van 17 juli 2015 : Generieke besparingen en kerntakenplannen