chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Klanten van de vzw Sociale Dienst

  Wil je gebruik maken van het aanbod van de vzw Sociale Dienst? Dan moet je hiertoe ‘gerechtigd’ of ‘begunstigd’ zijn. Op deze webpagina lees je wie daaronder valt. 

  Gerechtigden

  Je kunt gebruik maken van het aanbod van de vzw Sociale Dienst als je valt onder 1 van onderstaande categorieën:

  • Je bent statutair of contractueel in dienstactiviteit bij de diensten van de Vlaamse overheid. 
  • Je bent personeelslid van een kabinet van 1 van de leden van de Vlaamse Regering en je maakt geen deel uit van een andere sociale dienst. 
  • Je bent secretaris of een permanent vrijgestelde van een vakorganisatie waarvoor de loonkost gedragen wordt door de diensten van de Vlaamse overheid. 
  • Je bent gepensioneerd na een tewerkstelling bij de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Je bent een gedetacheerde leerkracht of een onderwijsgeco (gesubsidieerde contractueel) waarvoor de loonkost gedragen wordt door de diensten van de Vlaamse overheid (zie onder).
  Wie wordt beschouwd als 'gedetacheerde leerkracht'?

  Dit gaat over

  • gedetacheerde personeelsleden uit de onderwijssector
  • die in de praktijk tewerkgesteld zijn in een entiteit (departement, agentschap, ...) dat onder het toepassingsgebied van de vzw Sociale Dienst valt
  • en betaalt worden door onder andere het GO! of het departement Onderwijs, departement Omgeving.

  Begunstigden

  Je gezinsleden kunnen ook gebruik maken van het aanbod van de vzw Sociale Dienst:

  • De partner waarmee je, als gerechtigde, samenwoont op hetzelfde domicilieadres (gehuwd, wettelijk of feitelijk samenwonend). 
  • De kind(eren) ten laste van jou, als gerechtigde, of van je partner. Dit zijn de kinderen waarvoor jij of je partner kinderbijslag ontvangt.
  Kunnen begunstigden nog gebruik blijven maken van het aanbod van de vzw Sociale Dienst na overlijden van de gerechtigde partner of ouder?

  Ja, partners en kinderen van overleden gerechtigden kunnen gebruik blijven maken van het aanbod van de vzw Sociale Dienst.

  Opgelet: vanaf het moment dat de partner van een overleden gerechtigde opnieuw huwt of wettelijk of feitelijk gaat samenwonen met een nieuwe partner, kan deze geen gebruik meer maken van het aanbod van de vzw Sociale Dienst. 

  Wie is geen klant?

  Je kunt geen gebruik maken van het aanbod van de vzw Sociale Dienst als je: 

  • niet (meer) gerechtigd of begunstigd bent (zie boven) 
  • bent aangesloten bij een andere sociale dienst  
  • in het buitenland geworven bent met een contract volgens de plaatselijke regelgeving 
  • bent tewerkgesteld in een school als leerkracht (onderwijzend personeel) of ondersteunend personeel

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag? 

  Contacteer de vzw Sociale Dienst. 


  Suggesties?
   

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).