chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Wettelijk kader KLIP

  KLIP-decreet

  Bekijk het huidige KLIP-decreet (of het decreet met historiek).

  Evolutie

  14/03/2008: KLIP-decreet

  KLIP is slechts effectief in het voorkomen van graafschade als alle betrokkenen er gebruik van maken. Het KLIP-decreet van 14 maart 2008 over de ontsluiting en uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen, biedt het wettelijk kader voor het gebruik en de werking van KLIP.

  10/12/2010: Verplichte aanvraag sinds 2009

  Sinds 01/09/2009 zijn alle kabel- leidingbeheerders verplicht om zich in KLIP te registreren en aan te geven binnen welke zone ze actief zijn. Bovendien moet iedereen die grondwerken plant, een KLIP-planaanvraag indienen.

  Door een koppeling tussen het (Vlaamse) KLIP en het (federale) KLIM volstaat een planaanvraag in KLIP voor grondwerken in Vlaanderen. Het KLIM is een federaal meldpunt voor grondwerken in de buurt van hoogspanningsleidingen en installaties die gasachtige en andere producten vervoeren via leidingen.

  17/01/2014: KLIP Digitale fase en betalend vanaf 2016

  In de digitale fase verloopt naast de planaanvraag ook de planafhandeling via KLIP.

  Vanaf 01/01/2016 betaal je 10 euro voor een planaanvraag. Met deze inkomsten financiert de Vlaamse overheid de dienstverlening en het verdere onderhoud van KLIP.  De standaardtermijn voor de planafhandeling wordt gehalveerd van 15 werkdagen tot 7 werkdagen.

  Sinds 01/01/2018 hanteren we verschillende tarieven voor KLIP-planaanvragen.

  24/11/2017: Europese richtlijn kostenreductie breedband

  KLIP wordt naar voor geschoven als implementatie van de Europese richtlijn kostenreductie breedband.

  KLIP ontsluit de nodige informatie over bestaande infrastructuur om medegebruik van die infrastructuur mogelijk te maken. De kosten voor de aanleg van snelle telecommunicatienetwerken verminderen daardoor, wat de aanleg moet stimuleren.