chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Komt mijn schade in aanmerking?

  Enkel als u voldoet aan de twee onderstaande voorwaarden, komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming van het rampenfonds.


  1. U bent getroffen door een ramp die als zodanig erkend is door de Vlaamse Regering

  • Er is een verschil tussen een algemene ramp en een landbouwramp.
  • Een algemene ramp is een ramp waarbij aanzienlijke schade wordt veroorzaakt door één of meerdere natuurverschijnselen, zoals aardbevingen, aardverschuivingen, vloedgolven, zware overstromingen, windhozen of stormwinden, aan onroerende-, roerende goederen, landbouw, gronden en bossen.
   Een landbouwramp is een ramp waarbij er alleen landbouwschade is.

  2. U hebt door de erkende algemene ramp in uw gebied schade opgelopen aan goederen die niet verzekerbaar zijn door een brandpolis 'eenvoudige risico's'

  Sinds 1 maart 2007 moet in alle woningverzekeringspolissen (brand en eenvoudige risico's) de dekking tegen de meest voorkomende natuurrampen opgenomen zijn. Uw brandverzekering moet dus natuurrampen dekken.
  U moet uw schadegeval aan uw brandverzekeraar aangeven. Het is de verzekeraar die u zal vergoeden. Het is aan te raden om een brandverzekering af te sluiten voor uw woning.
  Enkel in speciale gevallen kan men beroep doen op het Vlaams Rampenfonds:

  • voor goederen die geen eenvoudig risico zijn
  • voor goederen die in principe van verzekeringsdekking uitgesloten zijn:
   • de niet binnengehaalde oogsten
   • de levende veestapel buiten het gebouw
   • de bodem
   • de teelten
   • de bosaanplantingen
   • voor goederen die niet verzekerd zijn omwille van de financiële toestand van de getroffene (mensen die een leefloon of een gelijkwaardige uitkering ontvangen)
   • voor de openbare domeingoederen

  Vergoeding van het Rampenfonds

  Eerst moet de Vlaamse Regering de algemene natuurramp erkennen en publiceren in het Belgisch Staatsblad. Pas daarna kan u een aanvraag tot schadevergoeding indienen.

  Informatie over de natuurramp verzamelen door de gemeente

  Wanneer u schade hebt geleden door een natuurramp, neemt u het best contact op met uw gemeente. Het is immers de taak van de getroffen gemeente om hier zo veel mogelijk gegevens over te verzamelen. De gemeente zal die informatie dan bezorgen aan het Vlaams Rampenfonds, dat alle wetenschappelijke en financiële informatie verzamelt om een dossier samen te stellen.

  Erkenning van de natuurramp

  Overzicht erkende rampen

  Het Vlaams Rampenfonds stelt een dossier samen over de natuurramp, en vraagt de erkenning van de ramp aan de minister-president van de Vlaamse overheid. Hij legt het erkenningsdossier aan de Vlaamse Regering voor, die beslist over de goedkeuring. Daarna volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Pas na de verschijning in het Belgisch Staatsblad is er officieel sprake van een erkende ramp.

  Aanvraag van een schadevergoeding

  Aanvraag indienen

  Als de ramp officieel erkend werd, dan hebt u drie maanden de tijd (vanaf de maand die volgt op de publicatie in het Belgisch Staatsblad) om een schadedossier in te dienen bij het Vlaams Rampenfonds.

  Wetgeving

  Decreet

  Uitvoeringsbesluit

  Contact

  Departement Kanselarij en Bestuur - Vlaams Rampenfonds

  Adres
  Herman Teirlinckgebouw
  Havenlaan 88 bus 20
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 553 50 10
  E-mail
  Website