chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ)

  Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ): De Kruispuntbank Sociale Zekerheid heeft een dubbele functie. Enerzijds treedt zij op als beheerder van de Kruispuntbankregisters. In de Kruispuntbankregisters worden de natuurlijke personen ingeschreven die niet zijn ingeschreven in het Rijksregister of van wie niet alle nodige identificatiegegevens systematisch worden bijgewerkt in het Rijksregister. Dit, voor zover hun identificatie vereist is voor de toepassing van de sociale zekerheid, voor het uitvoeren van de opdrachten van een Belgische openbare overheid of voor het vervullen van de taken van algemeen belang toevertrouwd aan een natuurlijke persoon of aan een openbare of private instelling van Belgisch recht.

  Anderzijds treedt de KSZ ook op als dienstenintegrator voor de instellingen van Sociale Zekerheid. Langs deze weg worden heel wat authentieke bronnen ontsloten, die ook binnen de processen van instellingen die niet behoren tot de Sociale Zekerheid cruciaal zijn. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt om studietoelagen te berekenen, aanmoedigingspremies, maar ook binnen processen van Inspectie en Controlediensten.

  De gegevens zijn afkomstig van:

  • Rijksregister;
  • Sociale gegevensbanken;
  • Instellingen van Sociale Zekerheid
  • de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;
  • de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening;
  • de FOD Sociale Zekerheid, Directoraat-Generaal Personen met een Handicap
  • de POD Maatschappelijke Integratie;