chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Formulieren nemen binnen de administratieve vereenvoudiging een bijzondere plaats in. Ze vormen de meest tastbare en zichtbare administratieve lasten waarmee burgers en bedrijven in aanraking komen. De ervaring leert dat door de vereenvoudiging van formulieren snel en goedkoop aanzienlijke besparingen en verbeteringen mogelijk zijn.

  Een goed formulier is een duidelijke dialoog tussen de invuller en de organisatie van wie het formulier uitgaat. Dat wil zeggen dat de invuller de vragen begrijpt, over voldoende informatie beschikt om de vragen te kunnen beantwoorden en geen onnodige stappen moet nemen om de procedure bij het formulier te doorlopen. Bij een goed formulier wordt ook het principe van eenmalige gegevensbevraging gerespecteerd, dat wil zeggen dat gegevens die gekend zijn bij de overheid niet opnieuw aan de burger gevraagd worden.

  De digitalisering van een formulier is hét moment om je formulier grondig te herzien. Kan het proces worden vereenvoudigd? Zijn alle gevraagde gegevens nodig? Kunnen bepaalde gegevens uit een centrale bron worden gehaald? 

  Om een formulier te digitaliseren, doorloop je als overheidsentiteit de volgende vijf stappen: