chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Leuvenaars maken samen de stad met ‘Kom op voor je wijk’

  mensen zitten gezellig te praten in hun wijk

  Periode van het project: 2000 - ...

  Website: www.leuven.be/komopvoorjewijk

  Kom op voor je wijk ondersteunt alle Leuvenaars die ideeën hebben om het leven in de buurt te verbeteren. Leuvenaars staan aan het roer: zij brengen ideeën aan en de stad bekijkt hoe ze daarbij in een gedragen partnerschap kan helpen.

  dit is een icoon dat cocreatie uitbeeldt

  Met de ‘Kom op voor je wijk’-projecten bouwen de Leuvenaars mee aan de samenleving. De initiatieven maken het leven in de buurt aangenamer, bieden ruimte voor co-creatie, en geven de bewoners de kans om elkaar beter te leren kennen.

  Om goed te kunnen inspelen op de verscheidenheid aan projecten, bestaat 'Kom op voor je wijk' uit drie luiken:

  1. 'Doe mee’-luik: een groep inwoners tekent in op een eenvoudig initiatief in een pasklaar aanbod dat het buurtleven helpt opbloeien.  Bijvoorbeeld: een buurtmoestuin of een boekentil, een buurtfeest of een gevelbank, ...
  2. ’Experimenteerluik’: bewoners testen hun idee gedurende enkele maanden uit. Bijvoorbeeld: een boodschappennetwerk op poten zetten voor buren die minder goed te been zijn. Na een testperiode volgt een evaluatie, die kan leiden tot een structurele verankering.
  1. ‘Creëerluik’: de inwoners bedenken hun eigen idee op maat van de buurt. Ze kunnen hiervoor een financiële ondersteuning krijgen tot 18.600 euro.

  Een ambtelijke werkgroep en een externe beoordelingscommissie evalueren elk voorstel. Is hun advies positief? Dan keurt het stadsbestuur het initiatief formeel goed en kent ze eventuele budgetten toe.

  De burengroepen krijgen persoonlijke ondersteuning van de stadsdiensten: gericht advies, maar ook technische hulp om het project tot een goed einde te brengen, informatie te verspreiden, en een groter draagvlak te creëren.

  In, met, voor en door de buurt

  De Leuvenaars waarderen het initiatief. Jaarlijks worden er 20 tot 25 projecten goedgekeurd, wat overeenkomt met 250.000 euro die rechtstreeks worden toegekend aan bewoners om er mee aan de slag te gaan.

  Dankzij ‘Kom op voor je wijk’ is er niet alleen een beter contact tussen de inwoners en het stadsbestuur. Ook lokale organisaties raken betrokken bij de projecten: scholen en kinderdagverblijven, buurtcomités en woonzorgcentra, lokale handelaars en bedrijfjes, ...

  Bovendien bouwen de Leuvenaars – soms letterlijk – mee aan het leven in hun stad: nieuwe ontmoetingsplekken, muurschilderingen, bewonerscampagnes voor meer leefbare buurten, enzovoort.

  Buurtkookboekje

  De stad bundelt alle initiatieven in inspirerende brochures. Die bevatten tal van voorbeelden, zoals het buurtkookboekje van de Triangelbuurt. De bewoners wisselden al druk recepten uit, en stelden met de hulp van ‘Kom op voor je wijk’ een buurtkookboek samen. Na een feestelijke inhuldiging kreeg het boek een plek in de boekentil van de wijk, een resultaat van een vorig ‘Doe mee’-project.

   Pluspunten

  • Elke Leuvenaar mag deelnemen.
  • Door samen te werken, verbetert het contact tussen de buurtbewoners.
  • De projecten geven de deelnemers de kans om samen te creëren en hun buurt, en bij uitbreiding de stad, mee vorm te geven.
  • De relatie tussen de inwoners en de stadsdiensten/het stadsbestuur gaat erop vooruit. Ze werken beter samen en krijgen meer begrip voor elkaar.
  • Bewoners gaan met elkaar in dialoog over het project. Het project kan pas gerealiseerd worden als er voldoende draagvlak is in de buurt.
  • Er is ruimte voor alle goedgekeurde projecten. Daardoor is er geen strijd tussen de initiatieven onderling.
  • Een buurt mag meerdere projecten na elkaar indienen – er is geen maximumbudget per buurt..

   Leerpunt

  • Het deelnameproces mag eenvoudiger: door de administratieve drempel te verlagen en procedures in te korten, wordt deelnemen aantrekkelijker.