chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Links

  Informatie duurzame overheidsopdrachten

  • GPP-toolkit
   De GPP-toolkit bevat productfiches opgemaakt door de Europese Commissie die aangeven hoe een aanbestedende overheid milieucriteria kan opnemen in een bestek.
  • Gids voor duurzame aankopen
   De gids voor duurzame aankopen bevat productfiches opgemaakt door de Programmatorische federale Overheidsdienst en vormt een praktische hulp bij milieuvriendelijke aankopen onder sociaal verantwoorde condities.
  • Steunpunt duurzame lokale overheidsopdrachten
   Het steunpunt duurzame lokale overheidsopdrachten is een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en ondersteunt lokale besturen op het vlak van duurzame overheidsopdrachten.
  • Sustainable procurement resource center Het sustainable procurement resource center is een toegangspoort voor aankopers, beleidsmakers, onderzoekers en andere belanghebbenden naar een uitgebreide verzameling van nieuwsberichten, beleidsstrategieën, instrumenten en handleidingen, studies en verslagen, voorbeeldprojecten en initiatieven en tal van andere informatie.
  • Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO): het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) van de Vlaamse overheid voorziet in begeleiding en cofinanciering van uw innovatieve ideeën. De projectvoorstellen die in aanmerking komen zijn initiatieven gericht op de aankoop of op de ontwikkeling van innovatieve oplossingen die invulling geven aan specifieke noden of uitdagingen van de overheid of van de ruimere publieke sector.

  • Pianoo
   Pianoo is het Expertisecentrum Aanbesteden van de Nederlandse overheid. Het expertisecentrum biedt informatie, advies, instrumenten en praktische tips aan iedereen die zich in de publieke sector bezighoudt met het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten. 
  • Senternovem
   Agentschap NL actualiseert de criteria in opdracht van het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Milieu om het instrument Duurzaam Inkopen up-to-date te houden. Op de website Senternovem vind je informatie over de voortgang van dit actualisatieproces en de daarbij behorende documenten in Nederland.