Links

Hieronder vindt u interessante links met informatie rond duurzame overheidsopdrachten.

 • GPP-toolkit
  De GPP-toolkit bevat productfiches opgemaakt door de Europese Commissie die aangeven hoe een aanbestedende overheid milieucriteria kan opnemen in een bestek.
 • Gids voor duurzame aankopen
  De gids voor duurzame aankopen bevat productfiches opgemaakt door de Programmatorische federale Overheidsdienst en vormt een praktische hulp bij milieuvriendelijke aankopen onder sociaal verantwoorde condities.
 • Steunpunt duurzame lokale overheidsopdrachten
  Het steunpunt duurzame lokale overheidsopdrachten is een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en ondersteunt lokale besturen op het vlak van duurzame overheidsopdrachten.
 • Sustainable procurement resource center Het sustainable procurement resource center is een toegangspoort voor aankopers, beleidsmakers, onderzoekers en andere belanghebbenden naar een uitgebreide verzameling van nieuwsberichten, beleidsstrategieën, instrumenten en handleidingen, studies en verslagen, voorbeeldprojecten en initiatieven en tal van andere informatie.
 • Pianoo
  Pianoo is het Expertisecentrum Aanbesteden van de Nederlandse overheid. Het expertisecentrum biedt informatie, advies, instrumenten en praktische tips aan iedereen die zich in de publieke sector bezighoudt met het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten. 
 • Senternovem
  Agentschap NL actualiseert de criteria in opdracht van het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Milieu om het instrument Duurzaam Inkopen up to date te houden. Op de website Senternovem vindt u informatie over de voortgang van dit actualisatieproces en de daarbij behorende documenten in Nederland.