Lokaal e-government

Wij ondersteunen lokale besturen bij het realiseren van e-governmentprojecten. Wij leveren lokale besturen authentieke gegevens. Die gebruikt u om het uw burgers of bedrijven eenvoudiger te maken. We zorgen via het gebruikersbeheer ook voor een snelle en eenvoudige toegang tot Vlaamse en federale toepassingen.

Strategische studie geïntegreerd e-government

De 'Strategische studie geïntegreerd e-government. Hefboom voor een e-government aanpak voor, door en met lokale besturen' bevat de voorstelling van zeven strategische e-government projecten. De voorgestelde projecten geven een antwoord op een aantal opvallende vaststellingen en pijnpunten bij de huidige situatie van e-government op lokaal (en bovenlokaal) vlak. Die vaststellingen werden bij elkaar gebracht in groepsgesprekken met lokale besturen, interviews met ICT-dienstenleveranciers en werksessies met leden van de stuurgroep. Vervolgens werden ze vertaald in een aantal krachtlijnen voor een Vlaams e-governmentbeleid voor lokale besturen. De voorgestelde projecten zijn van uitermate belang voor de verdere ontwikkeling van e-government binnen de Vlaamse overheden en met de lokale besturen.