chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  De Vlaamse overheid hecht veel belang aan de loopbaanontwikkeling van alle medewerkers. Het uiteindelijke doel is een goede afstemming tussen de wensen van de medewerker en de doelen van de organisatie. Verschillende instrumenten worden daarvoor ingezet, zoals competenties, functiefamilies,…. Ook vanuit de regelgeving wordt loopbaanontwikkeling ondersteund. 

  Onthaal nieuwe personeelsleden

  De Vlaamse overheid schenkt als voorbeeldige werkgever aandacht aan het onthaal van nieuwe personeelsleden. Onervaren personeelsleden zijn immers veel vaker betrokken bij arbeidsongevallen dan hun meer ervaren collega’s.

  Duurzaam aan het werk

  De Vlaamse overheid zet in op inzetbaarheid en helpt je bij het uittekenen van een duurzame loopbaan.

  Mobiliteit

  De Vlaamse overheid wil als organisatie werk maken van een positief verhaal rond mobiliteit en samen een dienstverlening en visie daarrond uitbouwen. Een verhaal waarbij medewerkers hun loopbaan in handen nemen en zelf ook op zoek gaan naar nieuwe tijdelijke of permanente uitdagingen, dit gesteund door hun leidinggevenden.

  Planning en evaluatie

  Uw werk plannen. En uw werk evalueren. Ieder medewerker van de Vlaamse overheid doet dat. Het is de basis van goed leidinggeven. De Vlaamse overheid gebruikt een specifiek model. Het heet PLOEG.

  Anciënniteit en eretekens

  Anciënniteit is belangrijk zowel voor de evolutie van het loon van de personeelsleden van de Vlaamse overheid, als voor de loopbaankansen. Eretekens worden uitgereikt op basis van anciënniteit

  Uit dienst

  Een personeelslid dat vrijwillig ontslag neemt of wordt ontslagen, vindt onder ontslag meer informatie over de te volgen procedure en een aantal aandachtspunten. U vindt hier ook informatie over de pensionering van contractuele en statutaire personeelsleden.

  Beleid en visie

  De Vlaamse overheid wil personeelsleden de mogelijkheid bieden om de eigen loopbaan meer zelf in handen te nemen, door mogelijke loopbaanpaden te visualiseren, instrumenten aan te reiken en knelpunten in de regelgeving voor in-, door- en uitstroom weg te werken.