chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Loyaliteit en samenwerken

  Als personeelslid binnen de diensten van de Vlaamse overheid ben je loyaal tegenover je collega’s, je leidinggevende en de Vlaamse Regering. Dat schrijft de deontologische code voor. Maar wat betekenen loyaliteit en goed samenwerken voor je dagelijkse werk? Op deze webpagina lees je er alles over.

  Voor wie?

  • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Of je bent provinciegouverneur, arrondissementscommissaris of adjunct-arrondissementscommissaris.
  • Je wilt meer weten over het het principe 'loyaliteit en samenwerken' van de deontologische code.

  Wat betekent loyaliteit?

  Loyaliteit uit zich tegenover je collega’s, je leidinggevende en de Vlaamse Regering. Loyaliteit betekent dat je:

  • vlot samenwerkt met collega's
  • de regelgeving respecteert
  • zorgt voor de best mogelijke dienstverlening
  • trouw bent aan de democratische instellingen
  Hoe kun je loyaal zijn tegenover collega’s? (enkele voorbeelden)

  Onder collega's:

  • Je toont initiatief.
  • Je bent vriendelijk en beleefd.
  • Je neemt je verantwoordelijkheid.
  • Je helpt elkaar zo goed als mogelijk.
  • Je houdt rekening met elkaars grenzen.
  • Je zorgt mee voor een open dialoog en opbouwende sfeer.
  • Je respecteert het alcohol- en drugsbeleid van de Vlaamse overheid.
  • Bijvoorbeeld: je geeft persoonlijk en op een correcte manier feedback aan je collega’s in de plaats van je hart te luchten op de sociale media.

  Als leidinggevende naar medewerkers:

  • Je communiceert open en duidelijk.
  • Je zet de juiste persoon op de juiste plaats.
  • Je bent aanspreekbaar voor je medewerkers.
  • Je zorgt voor een eerlijke evaluatie van je medewerkers.
  • Je geef je medewerkers de middelen die nodig zijn om hun doelstellingen te bereiken.
  Hoe kun je loyaal zijn tegenover je leidinggevende? (enkele voorbeelden)
  • Neemt je leidinggevende een beslissing? Dan voer je die snel en efficiënt uit.
  • Bijvoorbeeld: je leidinggevende vraagt om een dossier aan te passen dat jij hebt voorbereid, maar je hebt een andere visie op dat dossier. Je bespreekt dat meningsverschil op een correcte manier en je zoekt samen naar een oplossing.

  Uitzondering: druist een opdracht in tegen een hogere rechtsorde, de mensenrechten of strafrechtelijke bepalingen? Dan voer je die opdracht niet uit en breng je jouw leidinggevende daarvan op de hoogte.

  Hoe kun je loyaal zijn tegenover de Vlaamse Regering? (enkele voorbeelden)
  • Je werkt constructief mee aan de voorbereiding, evaluatie en uitvoering van het beleid.
  • Je geeft adviezen, opties en voorstellen op basis van correcte feiten.
  • Je voert beslissingen van de Vlaamse Regering snel, efficiënt en plichtsbewust uit, met respect voor de geldende regelgeving.
  • Bijvoorbeeld: de Vlaamse Regering neemt een beslissing waarmee je het niet eens bent. Jij krijgt de taak om de uitvoering van die beslissing te coördineren. Ongeacht je persoonlijke mening voer je dat werk correct en efficiënt uit.

  Waarom?

  Iedere burger heeft recht op een uitstekende dienstverlening van de overheid. Bovendien wil de Vlaamse overheid een aangename werkomgeving bieden, waar jij en je collega's op een professionele manier taken kunnen uitoefenen. Daarom is het belangrijk dat je goed samenwerkt en beslissingen loyaal uitvoert. De deontologische code helpt je daarbij. Die code bundelt gedragsregels en richtlijnen om binnen de Vlaamse overheid integer te werken.

  Hoe melden?

  Wil je iets melden over loyaliteit en samenwerken? Lees op de webpagina ‘integriteitsmeldingen’ hoe je dat doet.

  Meer informatie

  Goed om weten: misschien heeft je departement of agentschap een aanvullende, specifieke deontologische code. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je leidinggevende voor meer informatie.

  Contact

  Meer informatie of een vraag?
  Contacteer Kristien Verbraeken (coördinator Integriteitszorg) van het Agentschap Overheidspersoneel:

  Havenlaan 88 bus 50
  1000 Brussel
  integriteit@vlaanderen.be


  Suggesties?
  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).