chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  FOD FIN - AAPD

  Volledige naam: 
  Algemene Administratie van de PatrimoniumDocumentatie
  Link: 

  De Algemene Administratie van de PatrimoniumDocumentatie is de administratie van de FOD Financiën, verantwoordelijk voor het beheer van de documentatie van het patrimonium. Dat patrimonium omvat zowel roerende als onroerende goederen. 

  AAPD is onder meer belast met het innen van de hypotheek-, de registratie- en successierechten voor het Waals en Brussels Hoofdstedelijk gewest, het verkopen van de goederen van de Staat, de onteigening ten algemenen nutte, het vaststellen van het kadastraal inkomen, het verzamelen en het uitwisselen van patrimoniuminformatie, zowel roerende als onroerende, van natuurlijke personen en rechtspersonen en het verspreiden van deze informatie naar de openbare en privé instellingen alsook naar de burgers.