chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  OMG

  Volledige naam: 
  Departement Omgeving
  Link: 

  Departement Omgeving heeft de volgende taken:

  • de realisatie van een kwaliteitsvol leefmilieu, waarin op een duurzame wijze wordt gebruik gemaakt van diverse voorraden en van de beschikbare ruimte
  • de ontwikkeling van een geïntegreerd omgevingsbeleid (ruimte, leefmilieu, natuur en energie) dat gericht is op de beleidsvoorbereiding en -implementatie, draagvlakverbreding, handhaving van de regelgeving en beleidsevaluatie
  • samenwerking met steden, gemeenten en provincies voor het lokale omgevingsbeleid. Steden en gemeenten zijn het eerste aanspreekpunt voor de burger.

  Het departement bestaat uit volgende entiteiten:

  • Beleidsontwikkeling en juridische ondersteuning
  • Data- en informatiebeheer & digitale maatschappij
  • Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning e, -projecten
  • Handhaving
  • Omgevingsbeleid voor energie, klimaat en groene economie
  • Partnerschappen met besturen en maatschappij
  • Strategie, internationaal beleid en Dierenwelzijn
  • Vlaams Planbureau voor Omgeving