chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  MAGDA: privacy

  De verwerking van persoonsgegevens is sterk gereglementeerd. Om toegang te krijgen tot of elektronische mededeling te verkrijgen van persoonsgegevens, is er een machtiging van de bevoegde privacycommissie nodig.

  • De Vlaamse Toezichtcommissie) voor Vlaamse persoonsgegevens, afkomstig van Vlaamse gegevensbronnen.
  • De Gegevensbeschermingsautoriteit voor federale persoonsgegevens zoals gegevens uit het Rijksregister, de sociale gegevens, afkomstig van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid of persoonsgegevens van andere federale overheidsdiensten zoals bv. de FOD Financiën,…
   • Het Sectoraal comité van het Rijksregister houdt toezicht op het naleven van de wetten en regels over het Rijksregister, de bevolkingsregisters en het register van de identiteitskaarten.
   • Het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid beschermt de privacy van de verzekerden binnen het Belgische sociale zekerheidsnetwerk bij de verwerking van hun gegevens. Het houdt ook bijzonder toezicht op de mededeling van gezondheidsgegevens.
   • Het Sectoraal comité voor de Federale Overheid ziet toe op de elektronische mededeling van persoonsgegevens binnen de Federale Overheid. In grote lijnen zijn zij bevoegd voor alle materies die niet vallen onder het Sectoraal comité van het Rijksregister of het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid.

  De omschrijving van de doeleinde(n) waarvoor de toegang of de mededeling wordt verzocht, is een zeer belangrijk element bij de beoordeling van de machtigingsaanvraag. Het is immers op basis van het doeleinde dat de Privacycommissie en/of de Vlaamse Toezichtcommissie nagaan of de gevraagde persoonsgegevens toereikend, ter zake dienend en niet overmatig zijn.

  Machtigingsprocedure voor:

  Het Sectoraal comité voor de Federale Overheid: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/nl/machtigingsprocedure-fo