Minicompetitie voor gunning raamcontracten

Een aantal raamcontracten die door het Agentschap Overheidspersoneel worden beheerd, hebben meerdere dienstverleners.

Wenst u gebruik te maken van deze contracten, dan vindt u op elke fiche van elk contract de juiste contactgegevens (van AgO of van de gecontracteerde dienstverleners) terug.