chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Een job in een gemeente, OCMW of provincie?

  Heb je, als personeelslid van de Vlaamse overheid, interesse in een job bij een lokaal of provinciaal bestuur?

   Naast de mogelijkheid om door een gewone aanwervingsprocedure bij een gemeente, OCMW of provincie aan de slag te gaan, kun je gebruik maken van de bijzondere procedure die het mogelijk maakt om op een snelle en soepele manier over te stappen naar een betrekking van een gelijkwaardige graad bij een lokaal en provinciaal bestuur. 

   De selectieprocedure is beperkt en legt in tegenstelling tot de gewone aanwervingsprocedure de nadruk op de reeds opgedane nuttige ervaring. Je hoeft m.a.w. niet deel te nemen aan een algemene selectietest, maar je wordt meteen uitgenodigd voor een gerichte functiespecifieke selectie. Er wordt dus een selectiestap overgeslagen.

   Dienst-, niveau- en graadanciënniteit blijven doorlopen en ook het behoud van schaalanciënniteit wordt verzekerd. Je krijgt dus de kans om in een ander bestuur aan de slag te gaan met het behoud van arbeidsvoorwaarden. Je krijgt de kans om dichter bij huis te werken, om je huidige ervaring in een kleiner of groter bestuursniveau in te zetten, om concrete praktijkervaring om te zetten in beleidswerk, om nieuwe horizonten te verkennen of gewoon om een nieuwe start te nemen.  

   Geen algemene regel

   De regelgeving voorziet enkel de mogelijkheid voor lokale en provinciale besturen om indien gewenst de bijzondere procedure van externe personeelsmobiliteit toe te passen. Enkel wanneer een bestuur de mogelijkheid toestaat én bij een vacature beslist er ook concreet gebruik van te maken, dan kun je er beroep op doen. 

   Vacatures in het kader van de bijzonder procedure van externe personeelsmobiliteit moeten verplicht bekend worden gemaakt via www.werkenvoorvlaanderen.be. De vacature vermeldt duidelijk dat er gebruik gemaakt wordt van de bijzondere procedure van externe personeelsmobiliteit.

    Wat is de procedure?

     • Je stelt je kandidaat voor een vacature die vermeldt dat er gebruik gemaakt wordt van de bijzondere procedure van externe personeelsmobiliteit;
     • Je wordt uitgenodigd voor een gerichte functiespecifieke selectie;
     • De aanstellende overheid kiest de meest geschikte kandidaat;
     • Het bestuur kan een proeftijd van maximaal drie maanden opleggen;

     Het gaat om definitieve mobiliteit, je maakt dus een vrijwillige, definitieve, permanente overstap naar een andere job bij een andere overheid.

      Regelgeving

      De mogelijkheid om als personeelslid van de Vlaamse overheid, aan de hand van de bijzondere procedure van externe personeelsmobiliteit, over te stappen naar een lokaal of provinciaal bestuur, is vervat in een Besluit van de Vlaamse regering van 20 mei 2011. Hoofdstuk 4 van het besluit regelt het toepassingsgebied, de in aanmerking komende personeelsleden en enkele aspecten van de arbeidsvoorwaarden.

      Beleid

      Mobiliteit is een van de projecten van het modern HR-beleid van de Vlaamse overheid en kadert onder de strategische doelstellingen personeelsbewegingen en inzetbaarheid. Het kernproject mobiliteit wil de mobiliteit van de huidige en toekomstige personeelsleden van de Vlaamse overheid versterken. Ook de mobiliteit van en naar lokale en provinciale besturen wordt aangemoedigd. Bekijk de visienota .

      Statutaire personeelsleden van andere overheden (de federale overheid, lokale en provinciale besturen, ...) hebben de mogelijkheid om door externe mobiliteit in dienst te treden bij de diensten van de Vlaamse overheid met behoud van hun vast statuut.