chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Moederschapsrust

  Een kindje op komst? Proficiat! Voor en na je bevalling kan je binnen de diensten van de Vlaamse overheid moederschapsrust genieten - ook wel eens ‘bevallingsverlof’ genoemd. Dat laat je toe om 15 (of 19 bij meerling) weken verlof te nemen.

  Voor wie?

  Duur

  Moederschapsrust duurt 15 weken (voor 1 kind) of 19 weken (voor een meerling). Dit verlof wordt opgesplitst in:

  • prenataal verlof (zwangerschapsverlof): maximaal 6 weken (voor 1 kind) of 8 weken (voor een meerling), waarvan 1 verplichte week
  • postnataal verlof (bevallingsverlof): minstens 9 verplichte weken, eventueel verlengbaar

  Opname en beëindiging

  Prenataal verlof

  • Het prenataal verlof start ten vroegste de 6e week (of de 8ste week bij een meerling) voor de vermoedelijke bevallingsdatum.
  • Je kunt vrij bepalen wanneer je de prenatale rust aanvangt (bijvoorbeeld vanaf de 6e week voor, vanaf de 3e week voor, …) zonder dat je werkgever hier inspraak in heeft.
  • Je moet wel wettelijk stoppen met werken vanaf de 7de kalenderdag voor de vermoedelijke bevallingsdatum. Er is dus een verplichte prenatale rust van 1 week voor de vermoedelijke bevallingsdatum.
  • Bereken zelf je moederschapsrust op basis van je persoonlijke situatie met de verlofsimulator.
  Wat gebeurt er met je prenataal verlof als je vroeger of later bevalt?

  Als je vroeger of later bevalt dan de vermoedelijke bevallingsdatum, zal dit invloed hebben op de duur van je prenataal verlof:

  • Vroege bevalling: als je niet tijdig stopt met werken, kan de moederschapsrust minder dan 15 weken bedragen. Kun je, door de vroegtijdige bevalling, de verplichte week prenataal verlof niet of onvolledig opnemen, dan ben je de niet-opgenomen dagen onherroepelijk kwijt.
  • Late bevalling: als je bevalt na de verwachte bevallingsdatum wordt je prenataal verlof automatisch verlengd tot de werkelijke bevallingsdatum, ook als de volledige 6 (of 8) weken voorbij zijn.

  Postnataal verlof

  • Het postnataal verlof start vanaf de dag van de bevalling. Als je nog gewerkt hebt op de dag van je bevalling, dan vangt het postnataal verlof pas aan op de dag na de bevalling.
  • Bereken zelf je moederschapsrust op basis van je persoonlijke situatie met de verlofsimulator.
  In welke omstandigheden kan je het postnataal verlof verlengen?

  Het postnataal verlof kan worden verlengd:

  • met 2 weken bij de geboorte van een meerling
  • met 1 week wanneer je arbeidsongeschikt bent geweest door een (arbeids-)ongeval of ziekte gedurende de ganse periode van 6 weken voorafgaand aan de werkelijke bevallingsdatum (of van 8 weken bij een meerling)
  • met een duur gelijk aan de periode dat je pasgeboren kind, na de eerste 7 dagen - te rekenen vanaf de geboorte - in het ziekenhuis moet worden opgenomen. De duur van de eventuele verlenging(en) mag niet meer dan 24 weken bedragen. Bij hospitalisatie van een meerling wordt voor de einddatum van de hospitalisatie uitgegaan van de einddatum van de hospitalisatie van het kindje dat het langst in het ziekenhuis is opgenomen geweest.
  • met een overdracht van het prenataal verlof

  Lees verder op deze webpagina hoe je een verlenging aanvraagt.

  Kun je het postnataal verlof verlengen met niet-opgenomen prenataal verlof (overdracht prenataal verlof)?

  Jazeker, het aantal dagen prenataal verlof dat je kan overdragen, is gelijk aan de periode waarin je nog verder hebt gewerkt vanaf de 6e week (meerling: 8e week) voor de werkelijke bevallingsdatum.

  Opgelet:

  • Sommige afwezigheden tijdens deze prenatale periode worden gelijkgesteld met arbeid en hebben dus een verlenging van het postnataal verlof tot gevolg. Bijvoorbeeld feestdagen, jaarlijkse vakantie, sportdag, ... Lees meer op de webpagina over verlofcodes (zie laatste kolom).
  • Niet aan arbeid -gelijkgestelde afwezigheden van volledige dagen tijdens deze prenatale periode hebben dan weer een vermindering van het postnataal verlof tot gevolg. Bijvoorbeeld ziekte, deeltijds werk, dienstvrijstelling voor prenataal onderzoek van een volledige dag, … Lees meer op de webpagina over verlofcodes (zie laatste kolom).
  • Als je je 9 weken verplicht postnataal verlof met minstens 2 weken van je niet-gebruikt prenataal verlof kunt verlengen, dan kun je de laatste 2 weken van je postnataal verlof omzetten in afzonderlijke verlofdagen. Deze moet je opnemen binnen de 8 weken vanaf het einde van de ononderbroken periode van postnataal verlof. Deze omzetting moet je aanvragen ten laatste 4 weken voor je verplicht postnataal verlof eindigt. Lees verder op deze webpagina hoe je deze omzetting in verlofdagen aanvraagt.

  Omzetting moederschapsrust in vader- of mee-moederschapsverlof

  Overlijdt de moeder, of wordt ze gehospitaliseerd, dan kan de vader of de meemoeder van het kind vragen om de resterende moederschapsrust om te zetten in vader- of mee-moederschapsverlof. Contacteer hiervoor het Dienstencentrum Personeelsadministratie.

  Gevolgen van opname

  Cumulatie

  Werken tijdens de moederschapsrust kan voor contractuele personeelsleden leiden tot het verlies van hun moederschapsuitkering.

  Hoe aanvragen?

  Moederschapsrust aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Voor de bevalling:

  Na de bevalling:

  Hoe postnataal verlof verlengen?

  Hoe postnataal verlof omzetten in verlofdagen?

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).