chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Monitoring

  De Vlaamse overheid stelde zichzelf de ambitieuze doelstelling om tegen 2020 voor de volle 100% duurzame overheidsopdrachten te plaatsen.

  Een overheidsopdracht binnen een bepaalde productgroep is pas duurzaam als het bestek de relevante essentiële duurzaamheidscriteria bevat. Die methodiek maakt het mogelijk om elke opdracht ofwel als duurzaam ofwel als niet-duurzaam te catalogeren.

  Het aandeel aan duurzame overheidsopdrachten wordt berekend op basis van de financiële waarde van de gemonitorde opdrachten. De totale financiële waarde van de duurzame overheidsopdrachten wordt afgespiegeld aan de totale financiële waarde van alle opdrachten binnen een bepaalde productgroep. Deze werkwijze moet het in de toekomst mogelijk maken om voor een aantal productgroepen in een percentage uit te drukken in welke mate de Vlaamse overheid voor die productgroepen duurzaam aankoopt.

  De Vlaamse overheid heeft voor een aantal productgroepen essentiële duurzaamheidscriteria vastgelegd. Deze criteria zijn realistisch, duidelijk, objectief meetbaar en compatibel met elkaar, zodat aankopers ze in principe in iedere opdracht kunnen opnemen. Belangrijk daarbij is ook dat de criteria geschikt zijn voor opname in opdrachten van verschillende grootteordes. Enkel indien een criterium geen enkele relevantie vertoont voor de opdracht, bijvoorbeeld omdat het materiaal waarop het criterium betrekking heeft niet gebruikt wordt in de goederen die je d.m.v. de opdracht wenst aan te kopen, hoef je het criterium niet op te nemen in het bestek.

  Voor de productgroepen papierproducten, F-gassen, elektriciteit, meubilair, PC’s, laptops en beeldschermen, reproductieapparatuur, schoonmaakmiddelen en –diensten, textiel en kleding, websitesvoertuigen en materialen voor de herinrichting van gebouwen vind je op de onderliggende pagina’s de essentiële duurzaamheidscriteria. Je opdracht en de d.m.v. de opdracht gespendeerde financiële middelen zijn pas duurzaam indien het bestek deze criteria bevat. Bij het verduurzamen van jouw opdrachten streef je er dan ook best naar om in ieder geval deze essentiële criteria in het bestek op te nemen.

  Aankopers van de Vlaamse overheid doen er bovendien goed aan om te registreren of de bestekken van hun opdrachten binnen de hiervoor vernoemde productgroepen al dan niet de essentiële duurzaamheidscriteria bevatten (cf. beslissing van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011 VR PV 2011/19). Het registreren van deze gegevens op het moment dat het bestek wordt gefinaliseerd, kan de toekomstige monitoring sterk faciliteren.

  Meer informatie omtrent de monitoring van duurzame overheidsopdrachten en de gegevens die voorlopig voorhanden zijn (pagina enkel toegankelijk voor personeelsleden Vlaamse overheid).