chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Monitoring streefcijfers personen uit kansengroepen

  In het ondernemingsplan neemt u een (apart) overzicht van de evolutie of het groeipad van de entiteitsspecifieke streefcijfers op voor personen uit kansengroepen met een tussentijds streefcijfer voor het betrokken jaar. Bij voorkeur neemt u het overzicht op onder de doelstellingen die betrekking hebben op de ‘interne werking’.

  U kunt zich laten inspireren door een voorbeeld. Een overzicht van de evolutie of het groeipad van de entiteitsspecifieke streefcijfers kan ook geïntegreerd worden in de doelstellingencascade onder een passende organisatiedoelstelling en bijhorende acties.

  Kansengroepen Aandeel op 31/12/jx-2 Aandeel op 31/12/jx-1 Streefcijfer tegen 31/12/jx Streefcijfer tegen 31/12/2015

  Medewerkers met een migratieachtergrond

  1,24%

  2,26%

  Hoger of gelijk aan niveau jx-1

  2,30%

  Medewerkers met een handicap of chronische ziekte

  2,29%

  2,26%

  Hoger of gelijk aan niveau jx-1

  3,00%

  Evenredige vertegenwoordiging in N-functies

  71%

  62,50%

  Minstens 33%

  Minstens 33%

  De dienst Diversiteitsbeleid blijft het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid opvolgen en doet een jaarlijkse evaluatie van de voortgang aan de hand van de indicatoren. De cijfergegevens worden daartoe gegenereerd uit het Vlimpers-personeelssysteem voor de entiteiten die daarop aangesloten zijn. De entiteiten die (nog) geen gebruik maken van Vlimpers sluiten zich aan op een gemeenschappelijke rapporteeromgeving die het geautomatiseerde verzamelen, verwerken en ontsluiten van deze basisgegevens op maandbasis realiseert.

  Deze cijfergegevens kunnen ook input vormen voor de opvolging van de diversiteitsdoelstellingen en geplande acties, en kunnen dan - in het kader van meervoudig gebruik van informatie - voor het jaarrapport nuttig blijken. Voor de entiteiten waarvoor deze gegevens worden gegenereerd uit Vlimpers kan het departement Bestuurszaken deze gegevens in functie van de opmaak van het jaarrapport ter beschikking stellen.

  Naast de evolutie van de diversiteitscijfers blijft de dienst Diversiteitsbeleid ook de acties en maatregelen rond het gelijke kansen- en diversiteitsbeleid opvolgen. De diversiteitsambtenaren bezorgen de relevante onderdelen uit het ondernemingsplan en jaarrapport aan de dienst Diversiteitsbeleid dat deze in zijn jaaractieplan opneemt.

  Raadpleeg de diversiteitscijfers van de Vlaamse overheid.