chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Monitoring Meubilair

  Een opdracht voor de aankoop van meubilair wordt in het kader van de monitoring duurzame overheidsopdrachten pas als duurzaam aangemerkt wanneer minimaal onderstaande criteria in het bestek zijn opgenomen. Indien de opname van een criterium niet relevant is voor de opdracht, hoef je het criterium niet op te nemen. In dat geval zal het ontbreken van het criterium uiteraard niet leiden tot het aanmerken van de opdracht als zijnde niet-duurzaam.

  Duurzaam ontgonnen hout en plaatmateriaal

  In de technische specificaties werd vereist dat het in het meubilair verwerkte hout of houten plaatmateriaal afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen of bestaat uit gerecycleerd hout, of een combinatie van beide.

  Dit criterium is enkel nuttig voor zover het aan te kopen meubilair hout of houtproducten bevat of kan bevatten.

  Emissies houten panelen

  De formaldehyde-emissie van platen op houtbasis bedraagt maximaal 8 mg per 100 mg droge stof (emissieklasse E1).

  Dit criterium is enkel nuttig voor zover het aan te kopen meubilair hout of houtproducten bevat of kan bevatten.

  Textiel

  De textielbekleding van de aangeboden meubelen dient te voldoen aan:

  • ofwel de vereisten voor menselijke ecologische veiligheid zoals bepaald door de laatste versie van Oekotex-100, klasse III.
  • ofwel de vereisten voor milieuvriendelijk textiel zoals bepaald in het lastenboek van het Europees milieukeur voor textiel.

  Dit criterium is enkel nuttig voor zover het aan te kopen meubilair textiel bevat of kan bevatten.

  Vulling

  • De latex-vulling dient te voldoen aan:
   • ofwel de vereisten voor menselijke ecologische veiligheid zoals bepaald door de laatste versie van Oekotex-100.
   • ofwel de vereisten voor latex zoals bepaald in het lastenboek van het Europees milieukeur voor matrassen
  • De PUR-vulling dient te voldoen aan:
   • ofwel de vereisten voor menselijke ecologische veiligheid zoals bepaald door de laatste versie van Oekotex-100.
   • ofwel de vereisten voor veiligheid, gezondheid en milieu volgens Certi-Pur label.
   • ofwel de vereisten voor PUR zoals bepaald in het lastenboek van het Europees milieukeur voor matrassen. 

  Dit criterium is enkel nuttig voor zover het aan te kopen meubilair een PUR of latex vulling bevat of kan bevatten.