chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Neutraliteit

  Wie voor de Vlaamse overheid werkt, moet neutraal en objectief zijn. De leidend ambtenaren dragen de verantwoordelijkheid om deze neutraliteit te bewaken binnen hun entiteit.

  Het regeerakkoord en de deontologische code leggen de klemtoon op neutrale dienstverlening en objectiviteit.

  Regeerakkoord over neutrale dienstverlening

  Het regeerakkoord zegt het volgende over neutraliteit (p.34):

  "We waken erover dat de dienstverlening van de Vlaamse overheid aan de burgers neutraal is en als neutraal ervaren wordt. De leidend ambtenaren zorgen ervoor dat vooral de ambtenaren die in contact staan met het publiek aan deze vereisten beantwoorden.”

  Deontologische code over objectiviteit

  De deontologische code van de Vlaamse overheid vermeldt objectiviteit als een van de principes:

  “Het gelijkheidsbeginsel vormt een centraal element in de opdracht van de Vlaamse administratie: klanten en leveranciers hebben het recht om in gelijke gevallen op dezelfde manier te worden behandeld. Daarom moeten personeelsleden op ieder moment hun objectiviteit bewaren, en hun functie op een onbevangen en neutrale wijze uitoefenen. Dat betekent dat u in de omgang met interne en externe klanten uw persoonlijke voorkeuren niet laat meespelen. U streeft ernaar om elke schijn van partijdigheid te voorkomen.”

  Daarnaast hebben sommige entiteiten ook een eigen deontologische code, die de regels vastlegt omtrent de neutraliteit van hun personeelsleden.

  Religieuze symbolen op de werkvloer

  Er is geen algemene richtlijn over religieuze symbolen op de werkvloer van de Vlaamse overheid, ook niet voor loketfuncties. Elke leidend ambtenaar bepaalt dat zelf voor zijn of haar entiteit.

  Minister van Bestuurszaken Homans heeft dit op 10 december 2014 verduidelijkt in het Vlaams parlement naar aanleiding van een actuele vraag:

  "Wij gaan voor neutraliteit en geven de verantwoordelijkheid aan de leidend ambtenaar waar we alle vertrouwen in hebben. Hij moet erop toezien of dat wordt nageleefd of niet."

  In dit document van Unia staat meer info over de veruiterlijking van overtuigingen en hier vind je meer over het neutraliteitsbeginsel .