chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Neutraliteit

  Mag je als personeelslid binnen de diensten van de Vlaamse overheid een regenboog T-shirt, hoofddoek, partijpin of iets dergelijks dragen? Je leidend ambtenaar beslist dit. Hoe dan ook moet je altijd neutraal en objectief zijn in je dienstverlening aan burgers en leveranciers.

  Voor wie?

  • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Je bent stagiair, jobstudent, consultant of vrijwilliger bij de diensten van de Vlaamse overheid.

  Wat is neutraliteit?

  Als personeelslid bij de diensten van de Vlaamse overheid waak je erover dat je dienstverlening aan burgers neutraal is en als neutraal ervaren wordt. Dit wil zeggen dat je klanten en leveranciers in gelijke gevallen op dezelfde, objectieve manier behandelt, ongeacht je persoonlijke voorkeuren. Dit geldt voor iedereen, in het bijzonder als je in contact staat met het publiek, zoals bij loketfuncties, als dossierbehandelaar, …

  Deze omschrijving van neutraliteit is verder uitgewerkt in het regeerakkoord en in de deontologische code (zie onder). Daarnaast spreekt de literatuur ook over 2 benaderingen van neutraliteit (zie onder).

  Goed om te weten: je leidend ambtenaar beslist uiteindelijk hoe neutraliteit binnen je departement of agentschap toegepast wordt en dus of je een regenboog T-shirt, hoofddoek, partijpin of iets dergelijks mag dragen.

  Wat zegt het regeerakkoord over neutraliteit?

  Pagina 34 van het regeerakkoord:

  ‘We waken erover dat de dienstverlening van de Vlaamse overheid aan de burgers neutraal is en als neutraal ervaren wordt. De leidend ambtenaren zorgen ervoor dat vooral de ambtenaren die in contact staan met het publiek aan deze vereisten beantwoorden.’

  Lees meer op de webpagina van het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019.

  Wat zegt de deontologische code over neutraliteit?

  Thema objectiviteit van de deontologische code:

  ‘Het gelijkheidsbeginsel vormt een centraal element in de opdracht van de Vlaamse administratie: klanten en leveranciers hebben het recht om in gelijke gevallen op dezelfde manier te worden behandeld. Daarom moeten personeelsleden op ieder moment hun objectiviteit bewaren, en hun functie op een onbevangen en neutrale wijze uitoefenen. Dat betekent dat u in de omgang met interne en externe klanten uw persoonlijke voorkeuren niet laat meespelen. U streeft ernaar om elke schijn van partijdigheid te voorkomen.’

  Lees meer op de webpagina van de deontologische code over objectiviteit.

  Wat zegt de literatuur over neutraliteit bij de overheid: exclusieve versus inclusieve neutraliteit?

  Er bestaan 2 benaderingen:

  Exclusieve benadering:

  • Principe: een overheid moet religieuze of levensbeschouwelijke symbolen, motieven en uitingen weren uit de publieke sfeer. Een overheid die zich onthoudt van alles wat religieus of levensbeschouwelijk is, handelt automatisch neutraal.
  • Gevolgen: een exclusieve benadering omvat een verbod op elke veruiterlijking voor alle personeelsleden binnen een overheid.

  Inclusieve benadering:  

  • Principe: een overheid moet omgaan met religieuze en levensbeschouwelijke diversiteit in het openbaar ambt. Deze benadering vertrekt dus van het aanvaarden van verschillen om neutraliteit te bereiken en de gelijkwaardige behandeling van verschillende levensbeschouwelijke groeperingen.
  • Gevolgen: een inclusieve benadering beklemtoont de neutraliteit en objectiviteit in het handelen en niet het mogelijk niet-neutraal zijn van het personeelslid op zich.

  Religieuze symbolen op de werkvloer

  Er is geen algemene richtlijn over religieuze symbolen op de werkvloer bij de diensten van de Vlaamse overheid, ook niet voor loketfuncties. Je leidend ambtenaar bepaalt dat zelf voor je departement of agentschap. Lees meer op de webpagina van het Vlaams Parlement over dit standpunt van de Vlaamse Regering.

  Informatie voor diversiteitsambtenaren

  Je leidend ambtenaar beslist dus over de uitwerking van neutraliteit binnen je entiteit, maar welke benadering kun je hem of haar als diversiteitsambtenaar aanraden? De dienst Diversiteitsbeleid adviseert:

  • om meer duidelijkheid te scheppen over het al dan niet toelaten van de veruiterlijking van (geloofs)overtuigingen binnen je departement of agentschap.
  • om personeelsleden aan te spreken op eventueel ongepast voorkomen dat niet in lijn ligt met de functie en dit expliciet op te nemen in het arbeidsreglement (zie onder).

  Documenten

  Contact

  Meer informatie of een vraag?