chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  ‘Ervaringsstage gaf me kracht en drive’

  woensdag, 14 augustus 2019
  Dirk voor archiefkasten

  Kan je je job om een of andere reden niet meer uitoefenen? Verdwijnt je job? Herplaatsing is een van de mogelijkheden om binnen de Vlaamse overheid van job te veranderen. Collega Dirk Vanhuysse (Agentschap Wegen en Verkeer) getuigt.

  Je als een vis in het water voelen op het werk, dat is de bedoeling van een herplaatsingstraject en een ervaringsstage. Dirk Vanhuysse nam deel aan dit interne mobiliteitstraject toen de relatie met zijn leidinggevende mank liep. Zo kwam hij terecht op het directiesecretariaat van het Agentschap Wegen en Verkeer. ‘Tijdens mijn ervaringsstage heb ik veel zelf moeten uitzoeken, maar daardoor leerde ik de knepen van het vak. Ik haalde er ook de kracht uit om alles te geven voor de job.’

  Cijfers en getallen

  Het team Personeelsmobiliteit en Re-integratie start een herplaatsingstraject wanneer iemands functie verdwijnt of wanneer de medewerker om diverse redenen de job niet meer kan uitoefenen. Bij Dirk Vanhuysse was het de laatste reden die hem noodzaakte tot een herplaatsing.

  Dirk werkte 12 jaar als centraal rekenplichtige van de uitgaven bij het Departement Financiën en Begroting, waar hij verantwoordelijk was voor de betalingen van alle departementen binnen de Vlaamse overheid. ‘Het was een job met veel verantwoordelijkheid: alles moest tot op de eurocent kloppen. Maar ik voelde me goed tussen al die cijfers en getallen’, legt hij uit.

  Intensieve begeleiding

  Dirk met collega's op de achtergrond

  Door tal van omstandigheden verzuurde echter de relatie met zijn leidinggevende, wat bij Dirk stress, hartritmestoornissen en een hoge bloeddruk veroorzaakte. Op doktersadvies bleef hij enkele maanden thuis.

  Bij zijn terugkeer mocht Dirk zijn vroegere taken niet meer uitvoeren, van thuis uit werken kon evenmin. De werksituatie werd voor hem onhoudbaar en hij kreeg een voorstel voor herplaatsing. ‘Ik ging onmiddellijk akkoord’, zegt Dirk. ‘Ik kende het traject, want een collega op het departement werkte bij ons dankzij zo’n begeleiding.’

  Dicht bij huis

  Zelf blikt Dirk tevreden terug op de trajectbegeleiding. ‘De begeleiding gebeurt heel intensief en er wordt echt rekening gehouden met jou als persoon.’ 

  Na algemene testen in Brussel en gesprekken met de trajectbegeleidster kreeg Dirk een goed beeld van de richting die hij uit wou. ‘Ik kreeg regelmatig vacatures toegestuurd, maar ik ging er niet altijd op in, zeker wanneer ik voor de job naar Brussel zou moeten pendelen.’

  Na enkele maanden kreeg hij te horen dat het Agentschap Wegen en Verkeer in Brugge ruimte had voor een ervaringsstage. ‘Ze hadden eerder al ervaring met zulke trajecten en geloofden er ook in. In Brugge werken was ideaal omdat ik van de streek ben.’

  Meer kracht en drive

  Na enkele gesprekken kon hij aan de slag op het directiesecretariaat, via de ervaringsstage. De start was echter niet gemakkelijk. ‘Ik was aangenomen om een personeelslid dat met pensioen ging te vervangen, maar de tweede collega kon me maar vier dagen uitleggen wat van mij verwacht werd omdat ze zelf wegviel wegens ziekte. De eerste weken heb ik dus zelf moeten uitzoeken hoe het Agentschap werkte, welke applicaties gebruikt werden enzovoort. Tegelijk gaf de stage me de kracht en het zelfvertrouwen om alles op eigen houtje te vinden.’

  Nieuwe kansen

  Dirk in parkeergarage

  ‘Ik kreeg tijdens mijn stage veel vrijheid van de leidinggevende om mijn werk zelf in te vullen’, voegt Dirk er nog aan toe. ‘Het behandelen van parlementaire vragen en kabinetnota’s was - en is nog steeds - een van mijn hoofdtaken. Dat vergt veel concentratie. Wanneer het op kantoor te luidruchtig is, kan ik van thuis uit werken.’

  Na zes maanden kreeg Dirk de vraag om de pers- en communicatieverantwoordelijke te vervangen wanneer zij met verlof of ziek is. Hij stemde in, na enkele dagen bedenktijd. ‘Vijf jaar geleden zou ik daar resoluut voor gepast hebben, maar bij het agentschap hangt een aangename sfeer, met fijne, begripvolle collega’s. Ik volgde mediatraining zodat ik als back-up kon fungeren wanneer mijn collega er niet is. Het is een functie die me ligt.'

  Na een postieve beoordeling van zijn ervaringsstage door alle betrokken is Dirk ondertussen definitief herplaatst. 'Ik vind het super dat de werkgever niet alleen openstaat voor zulke trajecten maar je ook kansen biedt om door te groeien’, besluit Dirk. 

  Alles over herplaatsing vind je op de website over de werking van de Vlaamse overheid.