chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  2de principiële goedkeuring VPS-wijziging door Vlaamse Regering

  vrijdag, 4 juni 2021

  Het goedgekeurde ontwerpbesluit wijzigt de bepalingen inzake de toekenning van de begrafenisvergoeding in het Vlaams personeelsstatuut (VPS). De Vlaamse Regering wijzigt deze vergoeding zodat ze meer aansluit bij de huidige maatschappelijke context. Ook wordt het toepassingsgebied uitgebreid naar de contractuele personeelsleden en de mandaathouders van de diensten van de Vlaamse overheid.

  Verder regelt dit ontwerpbesluit nog een aantal andere aanpassingen aan het VPS.

  Wat houdt het ontwerpbesluit in?

  • 1

   Begrafenisvergoeding

   • De automatische toekenning van een begrafenisvergoeding aan de erfgenamen wijzigt naar een regeling waarbij diegene die de kosten betaalt een vergoeding ontvangt. De vergoeding is gelijk aan de werkelijke kosten. Het geplafonneerd maximumbedrag dat in het VPS is voorzien blijft behouden.
   • De vergoeding wordt ook toegekend bij overlijden van contractuele personeelsleden en mandaathouders.
  • 2

   Vervangende toelage voor maaltijdcheques

   Het personeelslid ontvangt een toelage voor maaltijdcheques voor wie uitzonderlijk geen maaltijdcheques ontvangt binnen de wettelijk voorziene termijn.

  • 3

   Aanpassing tabel voor reizende functies

   Het personeelslid kan een forfaitaire maaltijdvergoeding ontvangen vanaf 12 dienstreizen per jaar. Uiteraard moet de dienstreis recht geven op een maaltijdvergoeding.

  • 4

   Fietsvergoeding bij meerdere vaste tewerkstellingsplaatsen

   Het personeelslid krijgt een fietsvergoeding voor de verplaatsing met de fiets naar meerdere vaste tewerkstellingsplaatsen. Een vaste tewerkstellingsplaats is de plaats waarop het personeelslid op vraag van de leidinggevende het werk uitoefent (niet in het kader van PTOW).

  • 5

   Onbetaald verlof voor reservisten

   Er kan binnen de Vlaamse overheid onbetaald verlof opgenomen worden voor prestaties als militair van het reservekader

  Is dit ontwerpbesluit al van toepassing?

  Nee, het gaat pas in na de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering.

  Contact

  Meer informatie of een vraag? Contacteer het Agentschap Overheidspersoneel.