chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  2e pensioenpijler voor contractuelen 2e keer principieel goedgekeurd

  vrijdag, 5 oktober 2018
  (Foto: Joris Casaer)

  De Vlaamse Regering heeft op 23 november het decreet over het Vlaams Pensioenfonds en het pensioenstelsel voor de werknemers van de diensten van de Vlaamse overheid en andere besturen bekrachtigd en afgekondigd.

  Dit decreet regelt de op- en inrichting van een Vlaams Pensioenfonds voor contractuele personeelsleden van:

  • de diensten van de Vlaamse overheid
  • de Sociaal-Economische raad van Vlaanderen (SERV)

  In een latere fase kunnen andere openbare besturen aansluiten bij het fonds.

  Het ontwerpbesluit, dat voor de nodige wijzigingen in het Vlaams personeelsstatuut (VPS) zorgt, ligt voor advies bij de Raad van State. 

  Wat betekent dit voor jou?

  De Vlaamse overheid spaart jaarlijks vaste bijdragen van 3% van je salaris (in verhouding met je prestaties). Ga je op pensioen, dan krijg je het 'spaarpotje' uitbetaald:

  • ofwel in 1 keer
  • ofwel maandelijks een klein bedrag aanvullend op je wettelijk pensioen (ter waarde van 'het spaarpotje')

  Ingeval van overlijden vóór pensionering betaalt de Vlaamse overheid de verworven reserves aan de erfgename(n) uit.

  Wat zijn de volgende stappen?

  • Het VPS-besluit ligt nu bij de Raad van State.

  Dit gaat in midden 2019. Je bouwt wel met terugwerkende kracht rechten op vanaf 1 januari 2018.

  Opgelet:

  • Volgende contractuele personeelsleden komen niet in aanmerking:
   • jobstudenten
   • personeelsleden die niet onder de Belgische Sociale Zekerheid vallen zoals lokaal aangeworven personeel in het buitenland
   • occasionele personeelsleden
  • Heb je al een gunstigere 2e pensioenpijler, dan blijf je deze behouden.