chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Afbouw coronamaatregelen bij ziekte vanaf 8 juni

  vrijdag, 29 mei 2020

  Vanaf 8 juni worden de coronamaatregelen voor de werking van de Vlaamse overheid verder afgebouwd. De normale werking en procedures rond ziekte starten opnieuw op. 

  • 1

   Ziektemelding en ziekteattest

   Je meldt je ziekte volgens de afspraken van je organisatie en bezorgt vanaf 8 juni opnieuw het ziekteattest van de Vlaamse overheid binnen 24 uur aan het geneeskundig controleorgaan. 

   • Stuurde je al een attest op met een einddatum na 8 juni, dan moet je pas een nieuw attest opsturen als je na deze einddatum nog ziek bent.
   • Heb je een attest met een einddatum na 8 juni, maar stuurde je dat nog niet op, dan moet je dit attest ten laatste op 8 juni nog opsturen.

   Goed om weten: heb je een quarantaineattest, dan stuur je dit niet op naar het geneeskundig controleorgaan of het Dienstencentrum Personeelsadministratie maar houd je dit thuis bij. Je leidinggevende kan je vragen dit op te sturen. Lees meer op de webpagina over quarantaine en quarantaineattest.

   Lees meer op de webpagina over ziekte.

  • 2

   Heropstart van ziektecontrole

   Ben je afwezig wegens ziekte, dan kan vanaf 8 juni het medisch controleorgaan opnieuw onaangekondigd – al dan niet op vraag van je werkgever – je afwezigheid op je woon- of verblijfplaats controleren.

   Lees meer op de webpagina over medische controle.

  • 3

   Deeltijdse prestaties wegens ziekte

   Nieuwe aanvragen en verlengingen zijn opnieuw mogelijk mits attest van de behandelende arts en mits akkoord van het geneeskundig controleorgaan (enkel voor statutaire personeelsleden). In geval van verlenging verwittigt het Dienstencentrum Personeelsadministratie je hier tijdig over.

   Vanaf nu kun je een afspraak maken bij het geneeskundig controleorgaan. Het controleonderzoek moet plaatsvinden ten laatste op 20 juni, maar bij voorkeur zo snel mogelijk. Als de controlearts akkoord gaat met de verlenging (en mits gunst van je lijnmanager), dan start je verlenging op 8 juni. Gaat de controlearts niet akkoord met de verlenging, dan stopt het verlof voor deeltijdse prestaties wegens ziekte op de dag van het controlebezoek (ten vroegste op 8 juni).

   Tijdens de eerste 6 maanden is deze afwezigheid een recht en heb je enkel het akkoord van de controlearts (voor statutairen) of adviserende arts (voor contractuelen) nodig. Vanaf de 7de maand wordt de afwezigheid een gunst en heb je daarnaast een bijkomend akkoord van je lijnmanager nodig. Dit is ook opnieuw van toepassing vanaf 8 juni 2020. Is de verlenging van je verlof voor deeltijdse prestaties een gunst, dan vraag je zo snel mogelijk het akkoord van je lijnmanager.

   Goed om weten: je krijg een vast tijdstip waarop je je moet aanmelden in het kabinet van de arts. Elk bezoek in het kabinet van de arts is op afspraak. Voor elke controle wordt een tijdsslot gereserveerd. 

   Lees meer op de webpagina over deeltijdse prestaties wegens ziekte.

  • 4

  Op de webpagina ‘coronavirus informatie personeel’ vind je een overzicht van alle coronamaatregelen.