chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Afbouw tijdelijke maatregelen Vlaamse overheid (12 mei 2021)

  maandag, 17 mei 2021
  • Personeelsleden organiseren zich om hun werk (zowel thuis als op kantoor) en privé te combineren. Daarover maken ze afspraken met hun leidinggevende en hun collega’s. In geval van overmacht (bv. wegvallen opvangmogelijkheid of quarantaine) blijft de combinatie van thuiswerk met de opvang van kinderen tot 1 september expliciet toegestaan. De Vlaamse Regering besliste dat ouders nog tot en met 30 juni beroep kunnen doen op het tijdelijk opvangverlof door een coronamaatregel. 
  • Personeelsleden worden nog zeker tot 1 september 2021 opgeroepen om hun NMBS-abonnement voorlopig nog niet automatisch te verlengen. Wie occasioneel naar het werk komt, werkt met dagtickets. Personeelsleden vorderen hun treinticket terug via het Vlimpers-contactformulier. Entiteiten kunnen een eigen beleid woon-werkverkeer integreren in de afsprakenkaders vanaf september. Entiteiten die behoren tot de ministeries van de Vlaamse Gemeenschap kunnen vanaf 1 juli ook instappen in een pilootproject rond ‘flex-abonnementen’. Hierover volgt later meer informatie. 
  • Momenteel kunnen personeelsleden mits toestemming van hun leidinggevende uitzonderlijk een terugbetaling krijgen voor de verplaatsingskosten met hun eigen wagen in het kader van woon-werkverkeer. De maatregel blijft mogelijk voor wie tussen 9 juni en 1 juli 2021 al een eerste keer naar kantoor wil komen. Vanaf 1 juli vervalt deze tijdelijke crisismaatregel. De Vlaamse overheid stimuleert alternatieven als reizen buiten de spitsuren, verplaatsing met de fiets, monitoren van de drukte… om de drukte op het openbaar vervoer te vermijden. 
  • Op vlak van vrijwilligerswerk tijdens de diensturen en de vereenvoudigde terbeschikkingstelling voor de zorgsector kunnen genomen engagementen uitgedaan worden. Nieuwe engagementen moeten vanaf 1 juli gebeuren volgens de reguliere afspraken over vrijwilligerswerk, tijdelijke tewerkstelling bij een andere werkgever of detachering en tijdelijke mobiliteit. 
  • Essentiële buitenlandse dienstreizen kunnen plaatsvinden conform het reisadvies van FOD Buitenlandse Zaken en mits de leidend ambtenaar toestemming geeft. Medewerkers volgen de richtlijnen rond de terugkeer na een verblijf in het buitenland.