chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Benieuwd naar de resultaten van de 4de welzijnsbevraging?

  dinsdag, 27 juli 2021

  Maar liefst 5.200 collega's vulden de 4de welzijnsbevraging in, waarvoor dank. Deze bevraging peilde naar je welzijn en ervaringen als personeelslid van de Vlaamse overheid tijdens de coronaperiode. Ook de manier waarop je kijkt naar de geleidelijke terugkeer naar de fysieke werkplek kwam aan bod. 

  De respondenten geven aan dat het goed gaat met hen. De meerderheid kijkt uit naar een terugkeer naar kantoor en maakt zich hierover geen zorgen. Er is een grote wens om ook na de coronacrisis meer van thuis uit te werken.

  Het Agentschap Overheidspersoneel voerde de bevraging uit in opdracht van minister van Bestuurszaken Bart Somers. Lees alle resultaten in het volledige welzijnsrapport

  Benieuwd naar de resultaten per thema? Lees dan hieronder verder. 

  Welzijn
  • 78% van de respondenten geeft aan dat het goed gaat met hen. Bij het vorige meetmoment in maart was dat 76%. 
  • 2 op de 3 respondenten voelt zich voldoende ondersteund door zijn leidinggevende. Dit aantal bleef ongeveer gelijk over de 4 meetmomenten. 
  • 60% van de respondenten heeft momenteel voldoende contact met collega’s. Dit is het beste resultaat in vergelijking met de vorige bevragingen, in de bevraging van maart ging het nog om 53%. 
  • 75% van de respondenten geeft aan het werk en privéleven goed op elkaar te kunnen afstemmen. Hier zien we een lichte stijging ten opzichte van het meetmoment in maart (70%), maar scoren we nog steeds minder in vergelijking met september (80%). 
  Werk en werkplek
  • 67% van de respondenten meent voldoende tijd te hebben om het werk te kunnen uitvoeren. Dit is het minste resultaat tot nu toe (juni 2020: 74%, september 78% en maart 70%). 
  • Ongeveer 9 op de 10 respondenten meent over voldoende digitale vaardigheden te beschikken om vanop afstand (samen) te kunnen werken. Dit aantal blijft vrijwel stabiel.  
  • Ook het gevoel van verbondenheid met de organisatie blijft redelijk stabiel door de tijd heen. Vandaag geeft 63% van de respondenten zich aan verbonden te voelen met de organisatie. 
  • 4 op de 5 respondenten geeft aan in de toekomst vaker van thuis uit te willen werken dan men voor de coronacrisis deed. 
  Terugkeer naar de fysieke werkplek

  In deze vierde welzijnsbevraging werd expliciet gepeild naar de beleving over de terugkeer naar kantoor. 

  60% van de respondenten kijkt uit naar de terugkeer naar kantoor.  Deze groep kijkt vooral uit naar:  

  • het informele contact met collega’s (86%) 
  • de afwisseling van de werkomgeving (63%)  
  • het werken aan teamgeest- en verbondenheid (61%)  
  • de aanwezigheid voor specifieke overlegmomenten (49%)  

  Verder kijkt een groot aantal collega’s uit naar een betere scheiding van werk en privé (42%). 

  Tot slot werd in deze bevraging gepolst naar eventuele bezorgdheden om terug te keren naar de fysieke werkplek. 2 op de 3 respondenten geeft aan zich geen zorgen te maken. De respondenten die zich wel zorgen maken, halen voornamelijk het tijdsverlies door de woon-werkverplaatsing (78%) en de afstemming met het privéleven (47%) aan.  

  Ook volgende bezorgdheden in verband met een eventuele coronabesmetting worden vermeld:   

  • de veiligheid van het openbaar vervoer en openbare ruimtes (59%) 
  • het naleven van de coronamaatregelen door andere medewerkers (43%) 
  • de veiligheid van de fysieke werkplek en van gemeenschappelijke ruimtes (35%)