chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Beperkt voorschot mogelijk bij overheidsopdrachten omwille van de economische situatie door de oorlog in Oekraïne

  maandag, 12 december 2022

  Op 9 december 2022 verscheen het KB van 29 november 2022 betreffende de toekenning van een voorschot in het kader van overheidsopdrachten omwille van de economische situatie door de oorlog in Oekraïne in het Belgisch Staatsblad.

  Aanbestedende overheden kunnen door dit KB tijdelijk een beperkt voorschot toekennen aan opdrachtnemers. Dit kan zowel voor de nog te lanceren en de reeds gelanceerde opdrachten die nog niet in uitvoering zijn, als voor de opdrachten die al in uitvoering zijn. Het KB treedt in werking op 19 december 2022 en geldt tot 31 december 2023.

  De voorwaarden voor de toekenning van deze voorschotten kan je lezen in de FAQ van de federale Kanselarij van de Eerste Minister.

  De bestaande mogelijkheden om voorschotten toe te kennen volgens artikel 67 KB Uitvoering, blijven ongewijzigd van toepassing.