chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  BVR houdende regeling van de begrotingscontrole en -opmaak gewijzigd

  maandag, 12 februari 2018

  Het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2001 houdende regeling van de begrotingscontrole en -opmaak werd gewijzigd door het Besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017 houdende diverse financiële bepalingen (B.S. 8 februari 2018).

  Daarbij zijn volgende wijzigingen, voornamelijk over het advies van de Inspectie van Financiën, zeker relevant:

  • het besluit werd geüpdatet naar aanleiding van de nieuwe regelgeving overheidsopdrachten;
  • er werden enkele definities toegevoegd en de terminologie werd aangepast;
  • het drempelbedrag van 85.000 euro excl. BTW wordt doorheen het besluit gehanteerd als een algemene risicodrempel;
  • er werden enkele verduidelijkingen aangebracht aan het bestaande artikel 18 over het verplichte advies van de Inspectie van Financiën bij de verschillende modaliteiten van overheidsopdrachten;
  • vóór 31 december 2018 moet elke minister een protocol afsluiten dat bepaalt vanaf welk bedrag een wijziging aan een overheidsopdracht voor advies moeten worden voorgelegd;
  • er werd een artikel 18bis ingevoegd om voor de overheidsopdrachten, die niet onder de regelgeving overheidsopdrachten vallen, te regelen wanneer deze voor advies moeten worden voorgelegd;
  • voortaan wordt voor concessies van werken en van diensten en voor domeinconcessies geregeld wanneer het advies van de Inspectie van Financiën verplicht is;
  • er wordt afzonderlijk geregeld wanneer dadingen voor advies moeten worden voorgelegd;
  • er wordt in een nieuwe “catch-all” bepaling voorzien voor alle overeenkomsten die niet door een andere artikel worden gevat maar die toch voor advies moeten worden voorgelegd. 

  De actuele versie en historische versies van dit besluit vind je in de Vlaamse Codex.