chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Conceptnota 2de pensioenpijler contractuelen goedgekeurd

  maandag, 5 maart 2018

  De Vlaamse Regering keurde op 23 februari een conceptnota goed waarin de krijtlijnen en de werkwijze uitgetekend werden om een aanvullend pensioen voor contractuele personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid in te voeren.

  De 2 voornaamste uitgangspunten zijn:

  1. De Vlaamse overheid kiest voor de oprichting van een pensioenfonds (en niet voor een verzekering) om de aanvullende pensioenen te beheren en uit te keren.
  2. De financiering gebeurt enkel door bijdragen van de werkgever.

  Over deze uitgangspunten volgt nog een informatie- en consultatiefase met de representatieve vakorganisaties van het Sectorcomité XVIII.

  Hoe gaat het nu verder? Welke acties worden er ondernomen?

  • De Vlaamse Regering stelt een decreet voor, ter goedkeuring van het Vlaams Parlement, om het Vlaams Pensioenfonds op te richten en staat in voor de privaatrechtelijke oprichting van het fonds.
  • Het Vlaams Personeelsstatuut (VPS) vraagt een toevoeging van de arbeidsvoorwaarde ‘toekenning van een aanvullend pensioen en bijdragepercentage van de werkgever’ en het recht van de contractuelen, die al genieten van een gunstigere regeling, moet gewaarborgd worden.
  • De Vlaamse overheid selecteert een beheerder voor het opzetten van de uitbetaling van de aanvullende pensioenen zodat alle betrokkenen rechten opbouwen vanaf 1 januari 2018 en de effectieve uitbetaling vanaf medio 2019 kan gebeuren.