chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Correcte uitvoeringsmethode PPS-project beoordelen via website

  donderdag, 31 januari 2019

  PPS-netwerk Vlaanderen is een initiatief van het Vlaams Kenniscentrum PPS dat een kennisdelingsnetwerk wil vormen voor alle ambtenaren die interesse tonen in PPS (Publiek-Private Samenwerking).

  PPS is een van de mogelijke instrumenten om publieke investeringen te realiseren.

  Bij een PPS werkt een overheid samen met een of meerdere privébedrijven om een project te realiseren. Het kan gaan om het bouwen van publieke infrastructuur, zoals wegen, bruggen of tunnels, maar ook publiek vastgoed zoals scholen, bibliotheken of sportinfrastructuur.

  Via de (afgeschermde) website (www.pps-netwerk.vlaanderen) worden geïnteresseerde ambtenaren op de hoogte gehouden van activiteiten die georganiseerd worden en vinden ze documenten en profielen die helpen bij het verder ontwikkelen van hun PPS-kennis.

  Het Vlaams Kenniscentrum PPS maakt deel uit van het departement Kanselarij en Bestuur. Op hun vraag integreerde HB-plus de tool “Afwegingskader Uitvoeringsvormen (AUV)” in de PPS-website.

  Via deze Excel tool kan de geschiktheid van een uitvoeringsmethode voor een project onderzocht worden aan de hand van specifieke en gerichte vragen. Na het invullen van de test verschijnt er voor de verschillende uitvoeringsvormen een procentuele score. De resultaten worden eveneens automatisch doorgestuurd naar het kenniscentrum PPS.

  Het project werd gerealiseerd in samenwerking met het Drupalteam HB-plus.

  Voor meer informatie kan u terecht bij het Kenniscentrum PPS (pps@vlaanderen.be).