chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  De aanmaak van statuslijnen voor de jaarevaluatie

  woensdag, 2 september 2020

  Vanwege de uitloop van Release 14 werd er 1 item van Release 15 naar voren geschoven in de planning en inmiddels in productie gezet. Het betreft de statuslijnen voor de jaarevaluatie die jaarlijks op 1 juni door de toepassing worden aangemaakt. In het verleden werd de automatische aanmaak opgeschort onder dezelfde voorwaarden als bij de periodieke statuslijnen, namelijk wanneer de meest recente status één van de volgende was: Nog niet gestart / Gerealiseerd / Stopgezet / Uitgesteld / Vervangen. Wanneer bij het invullen van de periodieke status één van de opschortingsstatussen werd geselecteerd, was er dus geen statuslijn voor de jaarevaluatie beschikbaar (voor het lopende jaar indien de opschorting vóór 1 juni werd ingesteld, of voor het volgend jaar in het andere geval). Aangezien de periodieke en jaarrapportering afzonderlijk verlopen, blijft het ondanks de opschorting echter nodig om de jaarevaluatie in te geven. Vele gebruikers richtten daarom een verzoek aan de helpdesk om alsnog een statuslijn voor de jaarevaluatie manueel aan te maken.

  De aanpassing die in het voorjaar werd doorgevoerd koppelt de aanmaak van statuslijnen voor de jaarevaluatie, los van de meest recente periodieke status. Er wordt voortaan ook een ‘meest recente jaarevaluatie’ beschouwd en de aanmaak van statuslijnen voor de jaarevaluatie wordt enkel opgeschort wanneer de meest recente jaarevaluatie ‘Gerealiseerd’ of ‘Vervangen’ is. Ter info: het opschorten van de aanmaak van statuslijnen staat los van de gevallen waarin de aanmaak gedeactiveerd is; deze situatie doet zich voor wanneer de startdatum in de toekomst ligt, wanneer de account van de verantwoordelijke inactief is, of wanneer het gehele project (of doelstelling, proces, programma) ‘Niet actief’ of ‘Afgesloten’ is. Wanneer er toch nog statuslijnen zouden ontbreken, dan kan er uiteraard nog steeds beroep gedaan worden op de helpdesk om ze aan te maken.