chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  De Excel-rapporten en een nieuw Word-rapport

  woensdag, 2 september 2020

  De standaard Excel-rapporten die via de drukknoppen op de home-pagina getriggerd worden, bevatten soms lange teksten (bv. omschrijvingen of de duiding van een voortgangsstatus). Excel vertoont echter een aantal mankementen op vlak van tekstverwerking en er deed zich in Traject al geruime tijd een probleem voor waarbij lange teksten voortijdig afgekapt werden (t.t.z. de tekst is wel aanwezig maar de rijhoogte was onvoldoende om het volledig te tonen). Een workaround door de lettergrootte in het volledige rapport naar 9 te zetten bracht soms enig soelaas doch meestal was manuele bijstelling van de rijhoogten nodig. Met de in-productiestelling van Release 14 werden 2 verbeteringen aangebracht:

  • Er is een bijsturing gedaan in de bepaling van de rijhoogte. De testen in de testomgeving zijn hoopgevend: er is nog geen uitsluitsel dat àlle teksten volledig weergegeven worden maar de verbetering is significant. Er dient ten allen tijde rekening mee te worden gehouden dat bij de omzetting van xls naar pdf-formaat of bij rechtstreekse aanmaak van een pdf-rapport, de tekstlengten anders geïnterpreteerd worden! Nazicht en zo nodig manuele bijsturing blijven dus een aandachtspunt.
  • Een nieuw rapport in Word-formaat met extra filteropties wordt geïntroduceerd. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan het probleem van de rijhoogten in excel en wordt de samenstelling van de inhoud flexibeler. Bij aanmaak van het rapport kan de gebruiker aanvinken welke van de aangeboden eigenschappen in het rapport moeten opgenomen worden. Vanwege de uitgebreide mogelijkheden en de beperkte testcapaciteit was het niet mogelijk om dit rapport in al zijn combinaties te testen. We vragen daarom jullie medewerking om het verder te optimaliseren en eventuele gebreken of tekortkomingen te melden aan de helpdesk. Test het daarom zo vlug mogelijk eens uit met een bestaande bril!

  Sedert de aansluiting van Traject op het Vo-Gebruikersbeheer is het aanmelden in de toepassing een stuk gemakkelijker geworden, maar doet er zich een onhebbelijk probleem voor waarbij de hyperlinken in de Excel-rapporten niet meer werken. De oorzaak is te zoeken bij het protocol dat Microsoft in de hyperlink meegeeft: dit geraakt niet door de authenticatie van het Vo-Gebruikersbeheer en resulteert in een foutmelding aan de gebruiker. Het probleem is dus niet gerelateerd aan Traject en het werd daarom geëscaleerd naar de collega’s van het Facilitair Bedrijf die met HB+ en Microsoft nagaan hoe hieraan verholpen kan worden, doch voorlopig zonder gevolg is gebleven. Het doet zich zowel in Excel als in Word voor, behalve wanneer de bestanden in je persoonlijke OneDrive of in Sharepoint opgeslagen zijn. Ook de linken in Pdf-formaten en Outlook-berichten werken zoals het hoort. Wij blijven duwen voor een oplossing maar beseffen dat een bedrijf als Microsoft niet klaar staat om op ons verzoek aanpassingen in hun producten te doen. Alvast dank aan de collega’s van HFB voor de verdere opvolging.