chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  De gefaseerde versoepeling van de maatregelen binnen de Vlaamse overheid (12 mei 2021)

  maandag, 17 mei 2021

  Naar analogie met de federale coronamaatregelen kunnen ook de maatregelen binnen de Vlaamse overheid gefaseerd versoepelen. De timing voor deze versoepelingen is onder voorbehoud van de evolutie van de vaccinatiestrategie en van de besmettings- en hospitalisatiecijfers.   
   
  Fase 1: individuele terugkeermomenten van 9 juni tot en met 30 juni 2021  

  • Tot 9 juni werken medewerkers van wie het takenpakket dit toelaat verplicht thuis. Vanaf woensdag 9 juni geldt die verplichting om thuis te werken nog 4 dagen per week.  
  • Personeelsleden kunnen nog altijd naar kantoor komen voor zaken die ze niet van thuis uit kunnen doen. Daarnaast kunnen medewerkers met een telewerkfunctie vanaf 9 juni maximaal 1 dag per week naar kantoor komen voor een terugkeermoment. Dit is geen verplichting, maar vertrekt vanuit de nood van het personeelslid zelf. Personeelsleden die naar kantoor willen komen, maken hierover afspraken met hun leidinggevende. 
  • Conform de richtlijnen van het Overlegcomité mag bij deze 1ste versoepeling maximaal 20% van de medewerkers tegelijk op de werkvloer aanwezig zijn. Entiteiten met medewerkers die vanuit hun takenpakket al meerdere dagen naar kantoor komen, kunnen de maximale aanwezigheid berekenen op 20% van het totaal aantal telewerkbare functies. Ze moeten er wel over waken dat de maximumcapaciteit voor veilige werkplekken niet overschreden wordt. Meer informatie over die maximumcapaciteit vanuit veilige werkplekken vindt u onder de rubriek ‘capaciteit gebouwen’ in de leidraad voor een veilige werkplek.  
  • Om iedereen die wil de kans te geven om in juni al eens terug naar kantoor te komen, kunnen entiteiten met een reservatiesysteem werken. Onder de rubriek ‘Capaciteit gebouwen’ vindt u hiervoor enkele goede praktijken. 
  • Het Facilitair Bedrijf zal op basis van de toegangsbadges de aanwezigheid in de gebouwen geanonimiseerd monitoren en deze monitoring ook bezorgen aan alle entiteiten. Entiteiten kunnen deze monitoring gebruiken om hun interne afspraken eventueel bij te sturen.  
  • De focus ligt in deze 1ste fase op een individuele terugkeer naar de werkvloer. Omdat het besmettingsrisico nog altijd aanwezig is in de maatschappij, vraagt het CMT om fysieke groepsactiviteiten zoveel mogelijk te vermijden
   • Vergaderingen verlopen maximaal digitaal. Fysiek overleg kan alleen als er geen digitaal alternatief mogelijk is en uitstel tot na 1 juli 2021 niet mogelijk is. 
   • Fysieke teamactiviteiten kunnen tot 1 juli alleen buiten en conform de coronamaatregelen plaatsvinden.  
   • Om de bedrijfscontinuïteit te garanderen, mogen opleidingen wel fysiek doorgaan, maar wel enkel als ze niet digitaal georganiseerd kunnen worden.
   • Digitale selecties blijven aanbevolen. V​oor functies waar fysieke interactie belangrijk is, kunnen nu ook fysieke selectiegesprekken doorgaan. 
  • Entiteiten die de afgelopen maanden overschakelden op hoofdzakelijk digitale dienstverlening, werken een plan uit voor de geleidelijke heropstart van de fysieke dienstverlening.  

  Fase 2: overgangsperiode van 1 juli tot en met 31 augustus 2021  

  • De maatregel verplicht thuiswerk wordt opgeheven, maar thuiswerk blijft wel aanbevolen. Personeelsleden combineren thuiswerk met een zinvolle invulling van werken op kantoor. Ze komen naar kantoor voor zaken die ze niet van thuis uit kunnen doen, waarvoor de aanwezigheid op kantoor een meerwaarde heeft of in functie van een goed georganiseerde teamactiviteit.  
  • We blijven net als in de zomer 2020 werken vanuit het principe van de veilige werkomgeving. De maximumcapaciteit vanuit de veilige werkplekken blijft dus ook behouden. Het CCVO, de GDPB en Het Facilitair Bedrijf zorgen in de loop van volgende week voor een update van de leidraad voor een veilige werkomgeving van de Vlaamse overheid op basis van de actuele richtlijnen in de ‘Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan’
  • Fysieke vergaderingen zijn opnieuw mogelijk, als dat een meerwaarde heeft en binnen de maximumcapaciteit van de vergaderzalen past. Het Facilitair Bedrijf regelt een monitoring van de druk op de vergaderzalen
  • Teamactiviteiten en personeelsevenementen kunnen plaatsvinden conform de federale coronamaatregelen. De modaliteiten hiervoor zullen normaal tegen uiterlijk eind mei duidelijk zijn. 
  • Opleidingen kunnen fysiek doorgaan als dat een meerwaarde heeft. Omdat het niet mogelijk is om op korte termijn het opleidingsaanbod aan te passen, blijven al ingeplande online opleidingen maximaal digitaal doorgaan. 
  • Selectiegesprekken gebeuren digitaal waar dat kan. Op vraag van de klant kunnen voor alle functies fysieke gesprekken georganiseerd worden. 
  • Entiteiten kunnen deze overgangsperiode gebruiken om te werken aan een afsprakenkader voor kantoor- en thuiswerk vanaf 1 september 2021, volgens de principes van hybride werken. Vanuit het Agentschap Overheidspersoneel worden handvaten voor HR, leidinggevenden en medewerkers uitgewerkt. 

  Fase 3: normale situatie ‘post corona’ vanaf 1 september 2021  

  • Entiteiten hebben afsprakenkaders voor bereikbaarheid en beschikbaarheid en aanwezigheid van medewerkers op de werkvloer, die vertaald zijn in afspraken per team en/of individu.
  • Er is een optimale combinatie van fysiek, hybride en digitaal vergaderen, in functie van het vergaderdoel en de vergadersamenstelling.
  • Fysieke personeelsevenementen en teamactiviteiten kunnen normaal doorgaan. 
  • De fysieke dienstverlening van entiteiten is opnieuw op het normale niveau. 
  • Opleidingen gaan digitaal, fysiek of hybride door, in functie van het opleidingsdoel. 
  • Fysieke selectiegesprekken worden opnieuw de norm. Op vraag kunnen gesprekken nog altijd digitaal georganiseerd worden.