De oudste kaart van België gaat digitaal

vrijdag, 19 mei 2017

De Villaretkaart kwam tot stand in de eerste helft van de 18de eeuw, lang voor het ontstaan van het koninkrijk België. Het agentschap Onroerend Erfgoed en Informatie Vlaanderen maken de historische kaart nu voor iedereen digitaal toegankelijk via de website Geopunt.

De tot nu toe vrijwel onbekende Villaret-kaart is de oudste grootschalige kaart van België en dateert van voor de stichting van ons land. De kaart bevat waardevolle informatie voor wie zich een beeld wil vormen van de leefwereld van onze voorouders tussen 1745 en 1748.

Tegelijk ontsluit Geopunt ook de oudere, maar minder volledige Masse-kaarten. Deze kaarten kwamen tot stand in 1729-1730. De Franse ingenieurs-geografen Claude en François Masse brachten het grensgebied tussen Frankrijk en de Zuidelijke Nederlanden in kaart. Uit de Zuidelijke Nederlanden ontstond later België. 

Het openstellen van de kaarten als open data past binnen een algemene trend om kwetsbare archieven en kaarten digitaal te bewaren voor de toekomst.

Meer informatie?

Meer info over de Villaret-kaart in de Geopunt catalogus of op https://geo.onroerenderfgoed.be

Meer info over de Masse-kaart in de Geopunt catalogus of op https://geo.onroerenderfgoed.be

De kaarten bekijken op Geopunt

Bekijk beide kaarten op Geopunt via het onderdeel ‘Kaarten en Plaatsen’ en de rubriek ‘Historische kaarten’.

De kaarten spreek je aan via volgende webservice:  https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/histcart/wms?request=getcapabilities&version=1.3.0&service=wms