chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Decreetsevaluatieagenda Vlaamse overheid 2018-2019

  maandag, 26 november 2018
  De mogelijkheden voor de verdere uitbouw van decreetsevaluatie binnen de Vlaamse Overheid werden op vraag van het Vlaamse Parlement door de SERV in 2015 uitvoerig verkend en gebundeld in een rapport.
  Recent (december 2017) werden de ex-postdecreetsevaluaties uitgevoerd of in uitvoering in deze regeerperiode op vraag van het Vlaams Parlement geïnventariseerd. Het gaat om inhoudelijke decreetsevaluaties; louter technisch-juridische evaluaties zijn buiten beschouwing gelaten. Voor de reeds afgewerkte decreetsevaluaties worden beknopt de resultaten weergegeven. Voor de andere ministers/bevoegdheden zijn er geen dergelijke evaluaties geweest tijdens deze legislatuur.
  Het Vlaams Parlement wil nog een stap verder gaan en besliste op 7 februari 2018 dit structureel te verankeren in de beleidsbrieven via een wijziging van het Reglement van het Vlaams Parlement. Zo wil men dat de beleidsbrief volgende elementen bevat:

  - een lijst met geplande en lopende decreetsevaluaties, met een indicatieve timing:

  - een lijst van de decreetsevaluaties die al in de lopende zittingsperiode zijn uitgevoerd, met een toelichting over het gevolg dat de Vlaamse Regering heeft gegeven aan de conclusies van die evaluaties of van plan is eraan te geven.

  Op basis van de beleidsbrieven 2018-2019 gingen wij alvast na in welke mate men gevolg geeft aan deze vraag van het Vlaams Parlement in een decreetsevaluatieagenda Vlaamse overheid 2018-2019 .