chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Definitieve goedkeuring 1/10de ouderschapverlof en mantelzorgverlof

  vrijdag, 17 juli 2020

  De Vlaamse Regering keurde op 17 juli 2020 een ontwerpbesluit definitief goed dat in het Vlaams personeelsstatuut (VPS) onder andere het recht op 1/10de ouderschapsverlof en mantelzorgverlof verankert. Dit wil zeggen dat je deze verlofvormen in de toekomst zal kunnen aanvragen als je aan de voorwaarden voldoet. Een concrete datum vanaf wanneer dit mogelijk zal zijn, is nog niet gekend.

  1/10de ouderschapsverlof

  Momenteel kun je als personeelslid van de Vlaamse overheid ouderschapsverlof opnemen met een vermindering van je arbeidsprestaties met 100%, 50% of 20%. Je ontvangt een uitkering van de RVA ter compensatie van het salaris dat je hierdoor verliest.

  Binnenkort wordt het ook mogelijk om je arbeidsprestaties met 10% te verminderen, gedurende 40 maanden. Je zal dit kunnen opnemen met al dan niet aaneengesloten periodes van 10 maanden of een veelvoud daarvan. Heb je al ouderschapsverlof opgenomen? Dan gebeurt er een pro rata aanrekening van in het verleden opgenomen verlof (bijvoorbeeld: 1 maand voltijds ouderschapsverlof is gelijk aan 10 maanden 1/10 ouderschapsverlof).

  Opgelet: je kunt het 1/10de ouderschapsverlof nog niet aanvragen. Dit kan pas na akkoord van de federale ministerraad. Zodra er meer duidelijkheid is over de datum vanaf wanneer je deze vermindering kunt aanvragen, lees je dit op Vlaanderen Intern.

  Mantelzorgverlof

  bejaarde handen vastgenomen door jonge handen

  Mantelzorgverlof is een nieuw federaal zorgverlof (naast het palliatief, medisch bijstands- en ouderschapsverlof). Beschik je als personeelslid van de Vlaamse overheid over een erkenning als mantelzorger? Dan heb je binnenkort recht op dit verlof om te zorgen voor een zorgbehoevend persoon. Je ontvangt een uitkering van de RVA ter compensatie van het salaris dat je hierdoor verliest.

  De opname van mantelzorgverlof wordt mogelijk met een vermindering van je arbeidsprestaties met 100%, 50% of 20%. Gedurende je volledige loopbaan heb je recht op 6 maanden vermindering van je arbeidsprestaties met 100% en 12 maanden vermindering van je arbeidsprestaties met 50% of 20%.

  Opgelet: je kunt het mantelzorgverlof nog niet aanvragen. Dit kan pas na akkoord van de federale ministerraad en na inwerkingtreding van de nodige federale uitvoeringsbepalingen. Zodra er meer duidelijkheid is over de datum vanaf wanneer je mantelzorgverlof kunt aanvragen, lees je dit op Vlaanderen Intern.

  Genderneutraliteit

  In het goedgekeurde ontwerpbesluit staat verder ook dat de Vlaamse overheid zich genderneutraal wenst op te stellen. Daarom vervangt dit ontwerpbesluit niet-genderneutrale bewoordingen door genderneutrale bewoordingen. Het ontwerpbesluit treedt met uitzondering van de regelingen inzake 1/10de ouderschapsverlof en mantelzorgverlof in werking op 1 augustus 2020.

  Meer informatie?