chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Definitieve goedkeuring uitbreiding omstandigheidsverlof

  vrijdag, 3 september 2021

  Op 3 september 2021 keurde de Vlaamse Regering een ontwerpbesluit tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut (VPS) van 13 januari 2006 definitief goed.

  Wat houdt het ontwerpbesluit in?

  Dit ontwerpbesluit verhoogt het recht op omstandigheidsverlof bij het overlijden van de samenwonende partner en bij het overlijden van het kind van het personeelslid of van de samenwonende partner van 4 naar 10 werkdagen.

  Ook kent het ontwerpbesluit omstandigheidsverlof toe bij het overlijden van:

  • een pleegouder. Het omstandigheidsverlof bedraagt 4 werkdagen, op voorwaarde dat het gaat om langdurige pleegzorg (minimaal 6 maanden) en dat het overlijden plaatsvond tijdens de pleegzorg.
  • een pleegkind van het personeelslid of van de samenwonende partner. Het omstandigheidsverlof bedraagt:
   • 10 werkdagen bij overlijden tijdens of na de langdurige pleegzorg (minimaal 6 maanden).
   • 1 werkdag bij overlijden tijdens de kortdurende pleegzorg (minder dan 6 maanden).

  Is dit ontwerpbesluit al van toepassing?

  De regeling opgenomen in het ontwerpbesluit treedt op 1 oktober 2021 in werking. Je leest vanaf dan de vernieuwde informatie en de nodige instructies om het verlof correct aan te vragen op de webpagina over omstandigheidsverlof.

  Voorlopige regeling

  In afwachting van de inwerkingtreding vraag je in Vlimpers de bijkomende dagen aan via de code 'Dienstvr. rouwvrlf (tijd.)'. Vanaf 1 oktober 2021 vraag je ook de bijkomende dagen aan via de codes omstandigheidsverlof.

  Meer informatie vind je op de webpagina over omstandigheidsverlof.