chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin publiceert jaarverslag 2020

  donderdag, 29 april 2021

  Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) publiceerde haar jaarverslag. Het jaarverslag laat medewerkers en partners aan het woord en toont een greep uit de opdrachten en taken van het departement tijdens coronajaar 2020. Het jaarverslag toont aan hoe het departement erin slaagde de dienstverlening te verzekeren en te werken aan zorgzaam samenleven. Het jaarverslag brengt ook cijfers: over het elektronisch toezicht in Vlaanderen, de justitiehuizen of over Zorginspectie.

  Elk jaar publiceert het Departement WVG een jaarverslag. Het geeft een zicht op de werking, de uiteenlopende opdrachten en de vele samenwerkingsverbanden die het departement aangaat. Maar dit jaar toont het jaarverslag vooral hoe het departement de enorme uitdaging van de coronacrisis aanging.

  Thuiswerken werd voor de meeste collega’s de norm, ook voor justitieassistenten die rechtstreeks contact hebben met burgers als justitiabelen en slachtoffers. Zij stelden steeds alles in het werk om cliëntcontact toch mogelijk te maken; telefonisch, online of in openlucht.

  Inhoudelijk drukte de crisis ook een stempel op de werking van het departement. Zorginspectie inspecteerde afgelopen jaar in welke mate woonzorgcentra voorbereid waren op een Covid-uitbraak. Zorginspectie bood ook ondersteuning aan het Agentschap Zorg en Gezondheid om woonzorgcentra die te maken kregen met uitbraken ter plaatse advies en bijstand te verlenen.
  VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) ondersteunde zorgvoorzieningen met subsidies om corona-onkosten te compenseren. En de afdeling Welzijn en Samenleving ondersteunde de Taskforce Kwetsbare Gezinnen, opgericht tijdens deze crisis om op een systematische manier acties uit te werken om kwetsbare gezinnen te helpen.

  Secretaris-generaal Karine Moykens: “Ook buiten de grenzen van het departement hebben we taskforces ondersteund die door de crisis extra werden bevraagd. Zo werd ikzelf voorzitter van het Interfederaal Comité Testing en Tracing en van de Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg, die mede ondersteund werd vanuit verschillende afdelingen, door hun betrokkenheid in de onderliggende projectgroepen.”
  Moykens benadrukt dat het departement dat niet alleen deed, maar vaak in samenwerking met partners. “Partners zoals onder meer het Vlaams Energiebedrijf (VEB), het Steunpunt tot bestrijding van armoede, SAM vzw, koepelorganisaties zoals Zorgnet-Icuro, VVSG, Vlozo, SOM, Vlaams Welzijnsverbond, Vivel, Domus Medica, vak- en gebruikersorganisaties, ….”

  Ook buiten de grenzen van het departement hebben we agentschappen en taskforces ondersteund die door de crisis extra werden bevraagd. Zo werd ikzelf voorzitter van het Interfederaal Comité Testing & Tracing en van de Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg
  Karine Moykens, secretaris-generaal

  Opportuniteiten

  “De coronacrisis zorgde ook voor nieuwe opportuniteiten. Zo ontstond er op initiatief van minister Zuhal Demir een mooie samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos, waarbij werkgestraften hun straf kunnen uitvoeren in de natuur” zegt Karine Moykens nog.

  In het jaarverslag vind je over die samenwerking met Natuur en Bos een getuigenis vanuit het justitiehuis van Brussel. Je leest er ook over de impact van de coronacrisis op het aantal enkelbanden dat werd ingezet in voorlopige hechtenis en over het actieplan Zorgen voor Morgen om de impact op het mentaal welzijn te verlichten. Je leest ook hoe corona een boost gaf aan de ontwikkeling van online hulp in Vlaanderen. Daarnaast leer je ook dat door corona gedetineerden nu ook kunnen videobellen met familie en ook webinars, gegeven door VIPA, maakten hun intrede om zorg- en welzijnsvoorzieningen warm te maken voor duurzaamheid en klimaatdoelstellingen.

  2020 in cijfers

  Het jaarverslag geeft ook cijfers weer: cijfers die een zicht geven op de werking van de justitiehuizen, op hoeveel dossiers er door de Vlaamse justitiehuizen werden geopend en opgevolgd, en hoeveel enkelbanden er in 2020 werden aangesloten in Vlaanderen.

  Er zijn cijfers over het aantal bezoeken dat Zorginspectie bracht bij de ondersteuning van het Outbreak Support Team van het Agentschap Zorg & Gezondheid, over het aantal inspecties, of over hoe vaak de verslagen van Zorginspectie over zorgvoorzieningen werden opgevraagd.

  Het jaarverslag biedt ook een overzicht van de subsidies en tegemoetkomingen in welzijnswerk, CAW en vrijwilligerswerk die het Departement WVG afgelopen jaar voorzag en hoeveel er geïnvesteerd werd in zorginfrastructuur.

  Ook het aantal oproepen naar de hulplijnen 1712, Stop It Now! en Tele-Onthaal die het departement subsidieert, werden opgenomen in het jaarverslag.

  Lees het volledige jaarverslag 2020 van Departement WVG