chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  E-mailadressen van de Vlaamse overheid beheren via Gebruikersbeheer

  vrijdag, 12 januari 2018

  Sinds 18 december 2017 zorgt Gebruikersbeheer dat de juiste e-mailadressen in de centrale AD en LDAP van de Vlaamse overheid staan.

  Welke e-mailadres zit in Gebruikersbeheer, AD en LDAP?

  Vooraf werd voor iedere medewerker van de Vlaamse overheid (intern en extern) een e-mailadres opgeladen (op voorwaarde dat we een emailadres kennen). We vertrouwen daarvoor op de verschillende huidige bronnen met emailadressen om voor de verschillende situaties het juiste e-mailadres te kiezen.

  • Voor mensen met een WPAAS e-mailadres volgen we de WPAAS-informatie.
  • Voor medewerkers van Agentschap Informatie Vlaanderen volgen we de mailadressen in O365
  • Voor mensen zonder WPAAS-emailadres controleren we of er in de centrale LDAP een e-mailadres gekend is.
  • Voor mensen die ook in LDAP geen emailadres hebben, controleren we of we in IDM een e-mailadres kennen.
  • Is dat ook niet het geval dan gaan we nog in AD gaan controleren.
  • Voor mensen van het Agentschap Wegen en Verkeer gebruiken we de google e-mailadressen.

  Op die manier vinden we voor 90% van de mensen in het Gebruikersbeheer een e-mailadres.

  Sinds 18 december is Gebruikersbeheer “baas” over de e-mailadressen die in de centrale AD en LDAP worden weggeschreven. Gebruikersbeheer zal het e-mailadres dat gekend is op de werkrelatie met de master voor het recht VO netwerkaccounts proberen weg te schrijven naar deze databanken. Komen de e-mailadressen overeen, dan verandert er niets. Komen de e-mailadressen niet overeen, dan zal het e-mailadres uit Gebruikersbeheer in AD en LDAP gezet worden.

  Wanneer staan alle mailadressen in AD en LDAP?

  Dergelijke controle, van alle om en bij de 25.000 accounts in beide databanken, zal de nodige tijd vragen. We voorzien dat het zal duren tot ongeveer 15 januari vooraleer dit helemaal klaar is. In afwachting daarvan zullen doelsystemen blijven werken met de e-mailadressen die op dat moment in AD of LDAP gekend zijn.

  Nieuwe wijzigingen aan emailadressen kunnen echter vanaf 18 december zonder enig probleem in Gebruikersbeheer gebeuren en die worden dan ook onmiddellijk weggeschreven naar AD en LDAP.

  Hoe emailadressen in AD en LDAP laten aanpassen?

  Sinds 18 december heeft het geen zin meer om een eenvoudige werkaanvraag via HB-pluspunt in te dienen om emailadressen in de centrale AD of LDAP correct te laten zetten. Sinds 18 december volstaat het dat het emailadres wordt aangepast op de werkrelatie met het recht VO netwerkaccounts als primaire werkrelatie in het Gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid. Dat e-mailadres zal dan weggeschreven worden naar de centrale AD en LDAP van de Vlaamse overheid.

  Wat bij het bestellen van een nieuw e-mailadres bij HB-plus?

  HB-plus herwerkt naar aanleiding van deze wijziging het proces voor de afhandeling van een bestelling van een mailbox. Daarvoor vindt overleg plaats met het ACM/IDM-team. Er zal voor gezorgd worden dat emailadressen voor mensen die een WPAAS-mailbox afnemen door HB-plus aangevuld of aangepast worden op de respectievelijke werkrelatie van de betrokken medewerker.

   Als een nieuw e-mailadres besteld wordt via HB-pluspunt dan zet HB-plus het emailadres op de werkrelatie met de “functionele” organisatie in HB-pluspunt. De lokale beheerder moet er voor zorgen dat:

  • Er is een werkrelatie met die organisatie bestaat in Gebruikersbeheer
  • Die werkrelatie aangeduid is als master voor het recht VO netwerkaccounts

  Mocht dit vergeten worden, dan zal iemand van de helpdesk van ACM/IDM-team contact opnemen met de lokale beheerder om dat allemaal in orde te brengen.

  Nog dit:

  • Wie een oud emailadres wil vervangen door een nieuw, maar het oude wel als alias wil behouden, moet daarvoor wel nog steeds een eenvoudige werkaanvraag indienen via HB-pluspunt.
  • Voor aanvragen van een nieuwe WPAAS-mailbox moet ook nog steeds een aanvraag ingediend worden via het HB-pluspunt.
  • Deze aanpassing wordt afgestemd met de acties i.k.v. de mailmigratie naar @vlaanderen.be.