chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Een nieuwe bouwsteen: het Inhoudelijk Structuurelement

  woensdag, 2 september 2020

  Omzendbrief 2019/11 bevat de nieuwe richtlijnen voor de beleidsrapportering. In de beleidsnota dienen voortaan per beleidsveld de Inhoudelijke Structuurelementen te worden weergegeven, en de beleidsbrieven worden vervangen door een Beleids- en Begrotingstoelichting – kortweg BBT – met dezelfde structuur van beleidsvelden en ISE’s. De cascade van strategische en operationele doelstellingen zoals we die kennen van vroeger blijft behouden, maar zal onder één of meerdere ISE’s worden gekoppeld. Voor elk beleidsdomein werden de beleidsvelden en bijhorende ISE’s vastgelegd in het Organisatiebesluit van de Vlaamse Regering.

  In Traject wordt de doelstellingencascade voor een bepaald rapport opgebouwd in een bril. Het begrip Inhoudelijk Structuurelement was voorheen niet gekend in de toepassing en daarom werd er een nieuwe bouwsteen voor gemaakt. Omdat de beleidsvelden en ISE’s gedefinieerd zijn en maar zelden wijzigen, werden de waarden in Traject ingevoerd en zijn ze ter beschikking van de functioneel beheerders. Het beheer en het aanmaken van nieuwe ISE’s is voorbehouden aan de Traject-helpdesk (het rechtenmodel in Traject belet niet om wijzigingen aan te brengen, doch er wordt gevraagd om deze zo nodig centraal te laten uitvoeren door de helpdesk). Bij de opbouw van de doelstellingencascade in de bril kan er gekozen worden om ofwel een ISE of een doelstelling te koppelen. Om tegemoet te komen aan de uitzonderlijke situatie waar strategische projecten rechtstreeks onder een ISE komen te staan, is deze functionaliteit ook in Traject voorzien.

  De nieuwe structuur maakte het noodzakelijk om de standaard excel-rapporten die in Traject gegenereerd kunnen worden, aan te passen. Wanneer een ISE werd opgenomen in de doelstellingencascade, zal de toepassing het bijhorende beleidsveld bovenaan plaatsen met daaronder het ISE. De Traject-rapporten kunnen desgewenst als bijlage bij de BBT’s gevoegd worden ter illustratie van de beleidsinitiatieven (= de processen, projecten of programma’s - eventueel voorzien van indicatoren - ter realisatie van de doelstellingen). Begrotingsinformatie is vooralsnog niet weergegeven in de rapporten; de introductie van ISE’s biedt daartoe opportuniteiten en we hopen op dat vlak verdere stappen te kunnen zetten.

  De BBT- en ISE-materie is nieuw en wordt mogelijks in de toekomst nog wat bijgestuurd. In Traject hebben we de testen dan ook moeten uitvoeren met fictieve gegevens en beperkte rapportering. We vragen eenieders medewerking om eventuele fouten of tekortkomingen in de functionaliteit of in de rapporten te melden aan de helpdesk.