chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Eerste principiële goedkeuring uitbreiding omstandigheidsverlof

  maandag, 19 juli 2021

  Op 16 juli 2021 keurde de Vlaamse Regering een ontwerpbesluit tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut (VPS) van 13 januari 2006 principieel goed.

  Wat houdt het ontwerpbesluit in?

  Dit ontwerpbesluit verhoogt het recht op omstandigheidsverlof bij het overlijden van de samenwonende partner en bij het overlijden van het kind van het personeelslid of van de samenwonende partner van 4 naar 10 werkdagen. 

  Ook kent het ontwerpbesluit omstandigheidsverlof toe bij het overlijden van:

  • een pleegouder. Het omstandigheidsverlof bedraagt 4 werkdagen, op voorwaarde dat het gaat om langdurige pleegzorg (minimaal 6 maanden) en dat het overlijden plaatsvond tijdens de pleegzorg.
  • een pleegkind van het personeelslid of van de samenwonende partner. Het omstandigheidsverlof bedraagt:
   • 10 werkdagen bij overlijden tijdens of na de langdurige pleegzorg (minimaal 6 maanden).
   • 1 werkdag bij overlijden tijdens de kortdurende pleegzorg (minder dan 6 maanden).

  Is dit ontwerpbesluit al van toepassing?

  De regeling opgenomen in het ontwerpbesluit is nog niet van toepassing. De volgende stap in het proces zijn de onderhandelingen met de vakorganisaties en het advies van Raad van State. De definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering wordt eind 2021 verwacht.

  Voorlopige regeling

  In afwachting van de definitieve goedkeuring krijgen personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid voor de levensgebeurtenissen opgenomen in het ontwerpbesluit dienstvrijstelling. Het aantal dagen is afhankelijk van de aard van verwantschap:

  • overlijden van de samenwonende partner: 6 werkdagen, bovenop de bestaande 4 werkdagen omstandigheidsverlof
  • overlijden van het kind van het personeelslid of van de samenwonende partner: 6 werkdagen, bovenop de bestaande 4 werkdagen omstandigheidsverlof
  • overlijden van een pleegouder: 4 werkdagen, onder voorwaarde dat het gaat om langdurige pleegzorg (minimaal 6 maanden) en dat het overlijden plaatsvond tijdens de pleegzorg
  • overlijden van een pleegkind van het personeelslid of van de samenwonende partner:
   • 10 werkdagen bij overlijden tijdens of na de langdurige pleegzorg (minimaal 6 maanden)
   • 1 werkdag bij overlijden tijdens de kortdurende pleegzorg (minder dan 6 maanden)

  Goed om weten: totdat het ontwerpbesluit in werking treedt, vraag je deze dienstvrijstelling aan in Vlimpers via de code ‘Dienstvr. rouwvrlf (tijd.)’.

  Meer informatie vind je op de webpagina over omstandigheidsverlof.