chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Functieprofiel voor informatiebeheerders

  vrijdag, 13 december 2019

  Het Stuurorgaan Vlaams Informatie en ICT-beleid heeft kennisgenomen van een functieprofiel voor informatiebeheerders. Dit functieprofiel werd opgemaakt door de Werkgroep Archief- en Informatiebeheer en medegedeeld aan het Stuurorgaan, met het advies om dit zoveel mogelijk te gebruiken bij nieuwe aanwervingen.
  De opmaak van het functieprofiel kadert in de uitvoering van het actiepunt 'definiëren van rollen en verantwoordelijkheden' dat in de informatiemanagementstrategie gekoppeld werd aan de uitdaging 'versterken van het informatienetwerk'.

  Het document is opgevat als een generieke functiebeschrijving met de taken en competenties (zowel gedragscompetenties als vakinhoudelijke kennis) van een informatiebeheerder als inhoudelijke expert. Om de brede inzetbaarheid van het functieprofiel te stimuleren werd er bewust voor gekozen om de organisatiecontext zo min mogelijk te laten doorwegen. Zo kan elke organisatie nog eigen specifieke accenten aanbrengen.

  Lees meer over de actiepunten in de informatiemanagementstrategie. Je kan het functieprofiel ook op die pagina downloaden.