chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Gebruik sneltesten binnen de Vlaamse overheid (6 april 2021) *UPDATE*

  dinsdag, 6 april 2021

  Werknemers die door de aard van hun functie niet kunnen telewerken, krijgen van de Vlaamse overheid vanaf nu de mogelijkheid om zich herhaaldelijk (twee keer per week gedurende een maand) te  laten testen met antigeen sneltesten. Opgelet: de departementen en agentschappen beslissen of ze al dan niet sneltesten willen inzetten, maar kunnen werknemers niet verplichten om ze te gebruiken. Individuele werknemers kunnen de testen niet zelf aanvragen.

  Repetitief testen met sneltesten biedt als voordeel dat eventuele besmettingen sneller kunnen opgespoord worden waardoor de continuïteit van de  dienstverlening van de Vlaamse overheid beter gegarandeerd blijft. Het is een aanvulling op de geldende maatregelen die nog steeds moeten nageleefd worden, ongeacht het testresultaat.

   De Vlaamse overheid heeft sneltesten aangekocht. Het Agentschap Overheidspersoneel heeft samen met Het Facilitair Bedrijf en het Agentschap Zorg en Gezondheid een kader (zie onderaan) uitgewerkt om het gebruik van sneltesten binnen de Vlaamse overheid te stroomlijnen. Wil uw departement of agentschap gebruik maken van sneltesten? Neem dan contact op met uw preventieadviseur of mail naar gdpb@vlaanderen.be.

  Binnenkort koopt de Vlaamse overheid ook zelftesten aan. Zodra die beschikbaar zijn, volgt daarover ook communicatie.

  Kader sneltesten.pdf

  *UPDATE 8 APRIL*

  Er komen heel wat vragen binnen over het gebruik van sneltesten bij de Vlaamse overheid.

  Eerder zijn (binnen het kader van de coronamaatregelen en op basis van een risicoanalyse) preventiemaatregelen bepaald voor niet-thuiswerkactiviteiten. Die voorzorgsmaatregelen (mondmaskers, handhygiëne, afstand houden,…) vormen de basis van preventie en moeten onverminderd voortgezet en toegepast worden.
   
  Het gebruik van sneltesten kan aanvullend worden ingezet in drie situaties.

  • Clusterbeheer (wanneer meerdere personeelsleden op de werkvloer positief hebben getest op COVID-19)
  • Op last van de arts-sociaal inspecteur
  • Op basis van de inschatting van het resterend risico op besmetting

  Voor sneltesten op basis van de inschatting van het restrisico moet u volgende procedure volgen:

  • Uw departement of agentschap dient een aanvraag in bij de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB), zoals ook in de CCVO-nieuwsbrief van 6 april en het bijhorende kader staat.
  • Samen wordt een inschatting van het resterend risico op besmetting bepaald. Daarvoor wordt de methodiek van IDEWE, de externe preventiedienst, toegepast. Als de evaluatie wijst op een groot restrisico, maakt IDEWE een offerte op. Het is aan de preventieadviseur-arbeidsarts om te oordelen of het gebruik  van sneltesten zinvol is.

  IDEWE  houdt bij de opmaak van de offerte rekening met het volgende: 

  • De sneltesten zijn aangekocht door de Vlaamse overheid en zijn gratis ter beschikking. IDEWE factureert wel de tijdsbesteding voor de afname van de test in preventie-eenheden aan uw departement of agentschap. Concreet betaalt uw departement of agentschap ongeveer 18,72 euro per persoon en per enkele test.
  • Deze repetitieve screening wordt structureel georganiseerd. Concreet betekent dat dat een dienst die instapt zich engageert om de medewerkers 2 keer per week te laten testen, gedurende minstens 4 weken.
  • IDEWE kan 10 testen per uur afnemen, uitgevoerd door 2 personen. Dat betekent dat zij 40 testen kunnen afnemen per halve dag.
   • Pas vanaf 20 te testen personen (minimaal 2 uur) komt IDEWE ter plaatse.
   • Voor kleinere groepen komt IDEWE pas ter plaatse als hun capaciteit dat toelaat. IDEWE rekent dan minimaal 2 uur aan aan het departement of agentschap. Kleinere groepen kunnen voor hun test ook terecht in een medisch centrum van IDEWE.