chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Gebruikersbeheer: vereenvoudiging AD/CLDAP-rechten, monitorrechten Toepassingsbeheerders en hervorming Accounttypen

  vrijdag, 7 februari 2020

  Op basis van de feedback van onze gebruikers werken we er steeds aan om het Gebruikersbeheer verder te ontwikkelen, te vereenvoudigen en te laten voldoen aan de wettelijke vereisten.

  Hieronder melden we jou een aantal belangrijke wijzigingen.

  Beschrijving velden

  Met de recente release is het mogelijk geworden om de beschrijving, bron en informatieclassificatie te raadplegen van elk veld op de tab 'Werkrelatie details'. De andere velden komen nu ook aan bod om te worden voorzien van de informatie.

  AD-CLDAP werd opgesplitst  

  Eind vorig jaar werd het Vo-netwerkrecht opgesplitst in enerzijds een AD-recht en anderzijds een CLDAP-recht. Hierdoor is het nu mogelijk om beide rechten onafhankelijk van elkaar automatisch toe te kennen aan een organisatie. De lokale beheerder van je entiteit kan deze automatische rechten aanvragen bij het Gebruikersbeheer.

  Vlimpersproject - Hervorming accounttypen

  Vorig jaar zijn we, samen met Vlimpers, gestart met een betere en meer transparante gegevensuitwisseling tussen het Vlimpers-personeelssysteem en het Gebruikersbeheer. Een onderdeel hiervan is de hervorming van onze accountstructuur om deze te vereenvoudigen zodat het systeem wendbaarder wordt. We stappen daarom over naar één accounttype onafhankelijk van het statuut van de medewerker zodat het veranderen van statuut geen problemen meer oplevert.

  Als voorbereiding hierop vragen we aan Toepassingseigenaren om na te gaan of zij in hun systemen de aanduiding van het accounttype in de Active Directory (AD) gebruikt hebben om logica aan te ontlenen. Als dat het geval is, zal deze logica dus niet langer ondersteund worden.

  • Ga als Toepassingseigenaar na of je logica hebt ontleend aan het accounttype, zoals ‘ALFA -Vlaamse overheid ambtenaar-’, ‘GAMMA -Externe medewerker-’ of ‘EPSILON -Occasionele medewerker-‘!
  • Ondervind je problemen door deze wijziging, contacteer ons dan voor 14 februari via gebruikersbeheer@vlaanderen.be.

  Monitorrechten Toepassingseigenaar

  Toepassingseigenaren en de lokale beheerders van de entiteiten van deze toepassingseigenaren dienen zicht te hebben op de gebruikers van hun toepassingen. Hiervoor biedt het Gebruikersbeheer een monitorrecht aan. Om de toekenning hiervan te vergemakkelijken werd dit recht hervormd.£
  Vanaf nu kan het Ondersteuningsteam van Het Facilitair Bedrijf dit recht toekennen en kan de lokale beheerder dit zelf jaarlijks verlengen of verwijderen.

  Contacteer ons

  Heb je een vraag over de communicatie of wil je het monitorrecht aanvragen, contacteer ons dan op gebruikersbeheer@vlaanderen.be.